On the first year anniversary of his passing, we are inviting you all to the commemoration event of our dear professor Güner Mutaf. The event will take place in Architecture Amphitheatre, METU, on March 2nd, 2015.

 

Event Schedule

14:00   Ali Cengizkan – Opening Speech

14:10   Mehmet Asatekin – Güner’ce Tasarımdan Nerelere…

14:30   Tevfik Balcıoğlu – Tasarımda Kurumsallaşma: Gizli Kahramanları Deşifre Zamanı

14:50   Refik Toksöz – Akademik Dünya Dışındaki Bilginin Önemi

15:10   Süha Özkan

15:30   Break

15:45   Çalışma Arkadaşlarının Gözüyle Güner Mutaf

Konuşmacılar: Ali Günöven, Selahattin Önür, Mehmet Balıkçıoğlu, Ataman Özdemir

Moderatör: Gülay Hasdoğan