Necdet Teymur Anısına
Toplantı:
Tasarım ve Mimarlıkta Kuram, Eğitim ve Söylem
20 Nisan 2018 | 13:30 | Kubbealtı

Sergi:
Necdet’ten
20 Nisan 2018 | 17:00 | Dekanlık Sergi Salonu

ODTÜ Mimarlık Fakültesi