ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde 50/40 Yıl

Değerli, Mezunumuz ve Paydaşımız,

2019 yılı, Türkiye’nin endüstriyel tasarım eğitimi tarihinde iki önemli gelişmenin yıldönümü; bu yıl, ülkemizde açılan ilk endüstriyel tasarım dersinin ellinci, bölümümüzün kuruluşunun ise kırkıncı yılını kutluyoruz.

Türkiye’de ilk endüstriyel tasarım dersi, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde, Mimarlık Bölümünde açıldı. ODTÜ Mimarlık Fakültesinde bir endüstriyel tasarım programı kurmak amacıyla AID (Agency for International Development) desteğiyle ülkemize gelen ABD’li endüstriyel tasarımcı David K. MunroARCH 361–Industrial Design seçmeli stüdyo dersini Aralık 1969’da açtı. Munro, 1972 yılının yazına dek ODTÜ’de kaldı; açtığı seçmeli stüdyo derslerinde birçok öğrencinin endüstriyel tasarım sürecini deneyimlemesini sağladı; yerel dergilerde ve gazetelerde alana ilişkin yazılar yazdı; Mayıs 1972’de gerçekleşen “Endüstri Tasarımı Dünyası” sergisi, bu alana yönelik ülkemizdeki ilk sergi oldu. ODTÜ’de yöneticiler ve öğretim elemanları ile de üretken ve yapıcı bir etkileşim içinde olan Munro, alana katkılarını izleyen yıllarda da sürdüren Fakülte üyelerimiz Serim Denel, Mehmet Asatekin ve Güner Mutaf’la birlikte çalıştı. Öğretim elemanlarımızın yanı sıra, Kemal Kurdaş, Aptullah Kuran, Orhan Özgüner ve Mustafa Pultar başta olmak üzere, yöneticilerimiz de endüstriyel tasarım bölümünün kurulması için çaba harcadılar. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 8 Mayıs 1979 tarihinde kuruldu ve aynı yıl güz döneminde lisans eğitimine başladı.

ODTÜ’de endüstriyel tasarım eğitimine destek ve emek veren tüm yöneticilerimizi, akademik ve idari personelimizi sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Tüm bölüm mezunlarımıza ve öğrencilerimize, birlikte geçirdiğimiz yılların bize umut verdiğini, bizi yeniliğe ve yenilenmeye yönelttiğini söylemek istiyoruz; iyi ki varsınız. Yıllar içinde birçok ülkeden ve Türkiye’den çok sayıda akademisyen meslektaşımız, eğitimimize, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde gönüllü katkı verdiler; tümüne sonsuz teşekkür borçluyuz. Endüstrinin, sivil toplum örgütlerinin, kamu kurumlarının, çok sayıda yerli ve yabancı kuruluşun uzmanlık desteği olmadan tasarım eğitimine yönelik birçok hayalimizi gerçekleştiremezdik; tasarım eğitimimize ve araştırmalarımıza katkıda bulunan tüm dış paydaşlarımıza yürekten teşekkür ederiz.

Öğrencilerimiz, mezunlarımız, meslektaşlarımız ve tüm paydaşlarımız ile 2019 yılı boyunca 50/40 yıl etkinliklerinde bir araya gelmeyi, endüstriyel tasarım camiasını Türkiye’de ve dünyada daha güçlü kılacak adımları birlikte atmayı sürdürmeyi diliyoruz.

Saygılarımızla,

ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Çalışanları ve 50/40 Yıl Komitesi adına,

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan, Bölüm Başkanı

 

METU Industrial Design Impact and Influence dokümanını buradan indirin!