Kullanım ve Kullanılabilirlik

Kullanılabilirlik testleri, kullanıcı merkezli tasarım, algılanan kullanım, görsel konfor algısı, kişisel farklılıklar, yeni ürün kabulü, akıllı ürünlerde kullanıcı beklentileri, kullanıcı tatmini, kullanıcı grubu olarak okul öncesi çocuklar, çocukların öğrenim teknolojilerinden beklentileri

Tasarımda anlambilimsel ve deneyimsel yaklaşımlar

Algılanan kalite, görsel marka algısı, kullanıcının anlambilimsel tasarım boyutlarını algısı, biçim üzerinden kurum kimliğini anlatmak, ürün dış görünüşlerinin uyandırdığı ilgi duygusu, kullanıcının markalı ürünlere duygusal yaklaşımı, kullanıcının tüketici ürünleriyle eğlence deneyimi, ürün dış görünüm algısında cinsiyet farklılıkları, kullanıcının ürün değer tespiti

Tasarım yöntemleri

Katılımcı kullanım çalıştayları, konsept geliştirme araçları

Tasarım Eğitimi

Üniversite-endüstri işbirlikleri, çevrimiçi uzaktan eğitim, endüstriyel tasarım eğitiminde değerlendirme ve eleştiri

Türkiye’de tasarım tarihi

Türkiye’de endüstriyel tasarım tarihi, Türkiye’de tasarım politikası, tasarımda söylem analizi

Tasarım kuramları ve kültür

Ürünlerin etrafında oluşturulan anlatının analizi, ulusal tasarım ve milliyetçilik, tüketim ve maddi kültür çalışmaları, tasarım aktivizmi, toplumsal cinsiyet, teknoloji ve tasarım, tasarımın kültürel eleştirisi, tasarım kuramları

Tasarım yönetimi

Türkiye‘de endüstride tasarımcının rolü, Türkiye’de tasarım danışmanlığı, tasarımda disiplinler arası işbirliği, tasarımda ekipler ve ekip çalışması, ürün tasarımı sürecinde tedarikçilerin katkısı, tasarım pratiğinde toplumsal cinsiyet

Sürdürülebilirlik ve tasarım

Sürdürülebilir tasarım eğitimi, Türk endüstrisinde eko-tasarım, ürün-servis sistemi tasarımı, kullanım sonrası tasarım düşüncesi, KOBİ’lere sürdürülebilir tasarımın entegre edilmesi

Tasarım koruması

Yenilik ve ayırt edici nitelik değerlendirmesi