Bölümümüze alınacak araştırma görevlileri ile ilgili 31 Aralık 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ilan, aşağıdaki gibidir:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

İlana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İlanın Başlama Tarihi : 31.12.2018

Son Başvuru Tarihi : 08.02.2019

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanma Tarihi : 14.02.2019

Sınava Giriş Tarihi : 20.02.2019

Sonuçların Açıklanma Tarihi : 26.02.2019

GENEL ŞARTLAR: – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. – İlana ilk başvuru tarihi itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ: – Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. – ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. – ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

İSTENEN BELGELER:

 1. Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.
 2. Özgeçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
 5. ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).
 6. Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)
 7. Onaylı diploma fotokopisi (Yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi)
 8. Resmi lisans transkripti
 9. Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi.
 11. Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

FAKÜLTELER POSTA ADRESİ: ODTÜ Fakültesi Bölümü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 1 06800, Çankaya-Ankara

ENSTİTÜLER POSTA ADRESİ (Ankara Kampusu): ODTÜ Enstitüsü Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No: 1 06800, Çankaya-Ankara

DENİZ BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ POSTA ADRESİ (Mersin Kampusu): ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü PK: 28 33731, Erdemli-İçel

Fakülte/Enstitü Bölüm Anabilim Dalı Sayı Yabancı Dil Puanı ALES Puanı Koşullar Başvuru Yeri ve Telefon Sonuçların Açıklanacağı Adres
Mimarlık Fak. Endüstri Ürünleri Tasarımı Endüstri Ürünleri Tasarımı 9 75 70 Endüstri Ürünleri Tasarımı
Anabilim Dalı tezli yüksek
lisans veya doktora öğrencisi
olmak
Endüstri
Ürünleri
Tasarımı
Bölümü
Sekreterliği
0312 210 22 14
0312 210 72 77
id.metu.edu.tr

 

Başvuru süreciyle ilgili bilgi için:

ODTÜ Personel Daire Başkanlığı – Araştırma Görevlileri Başvuru İşlemleri