12 Kasım 2021 tarih ve 2547 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde
istihdam edilecek 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuruda bulunmuş adaylara ilişkin sonuç linkte belirtilmiştir.