Aralık 2018’de askıya çıkarılan 9 kişilik araştırma görevlisi kadrosu için sonuçlar, aşağıda ilan edilmiştir.