Güney Kore’nin Gwangju kentinde 17-18 Ekim 2015`te yapılan ICSID 29. Genel Kurulunda kurumun isminin değişiminden endüstriyel tasarımın yeniden tanımlanmasına kadar radikal değişim ve gelişim kararları alındı. Kongreye bölümümüzü temsilen Prof. Dr. Gülay Hasdoğan katıldı.
ICSID, ismini World Design Organisation-WDO (Dünya Tasarım Örgütü) olarak değiştirdi. Buna bağlı olarak tüzüğünde önemli revizyonlar yaptı. ICSID endüstriyel tasarımı yeniden tanımlamak için tüm üyeleri web üzerinden katkı yapmaya davet eden “Renew ID” başlığı altında bir hareket başlatmıştı http://www.renewid.com. Burada toplanan görüşler doğrultusunda oluşturulan aşağıdaki endüstriyel tasarım tanımı Genel Kurulda duyuruldu ve web sitesinde yayınlandı:
“Industrial design is a strategic problem-solving process applicable to products, systems, services and experiences which results in innovation, business success and a better quality of life.”
“Endüstriyel tasarım, yenileşim, ticari başarı ve daha iyi bir yaşam getiren ürünlerin, sistemlerin, hizmetlerin ve deneyimlerin  geliştirilmesi için kullanılan stratejik bir problem çözme sürecidir.”
2018 yılı için Dünya Tasarım Başkenti (World Design Capital), Mexico-city olarak ilan edildi. President Elect (Bir sonraki dönem başkanı) pozisyonuna Mrs. Luisa Bocchietto, (Associazione per il Disegno Industriale, Italy) seçildi.
Türkiye`den Prof. Dr. Alpay Er`in de aday olduğu Yönetim Kurulu yapılan seçim sonucunda aşağıdaki gibi belirlendi:
Mr. Shikuan Chen, Taiwan Design Center, Taiwan (Chinese Taipei)
Ms. Vivian Wai Kwan Cheng, Hong Kong Design Centre, Hong Kong SAR
Prof. Alpay Er, Ozyegin University, Turkey
Mr. Mario Gagnon, Association of Canadian Industrial Designers, Canada
Prof. Yongqi Lou, College of Design and Innovation, Tongji University, China
Ms. Eunjoo Maing, Korea Institute of Design Promotion, South Korea
Mr. Gilles Rougon, Ecole nationale superieure des Arts Decoratifs, France
Mr. Srini Srinivasan, LUMIUM Inc., United States
Dr. Makoto Watanabe, Chiba University, Japan