ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde endüstriyel tasarım eğitiminin temel öğeleri tasarım stüdyo dersleri ve açık jüri sistemidir. Haftada 12 saatlik tasarım stüdyo dersleri öğrencilerin pratik becerilerine odaklanan bir mesleki eğitim verir. Bu dersler fakültemizdeki endüstri ürünleri tasarımı tasarım stüdyolarında gerçekleştirilir. Her eğitim yılı için ayrı bir tasarım stüdyosu bulunur, burada her öğrencinin kendisine ait bir çalışma ortamı vardır. Her dönem öğrenciler bir ya da birden fazla tasarım projesini gerçekleştirmekle yükümlüdür, projelerin karmaşıklığı üst sınıflara doğru gittikçe artar. Her proje, bölüm elemanları ve sanayiden profesyonellerden oluşan bir jürinin tamamlanan projeleri değerlendirdiği bir açık jüriyle sonlanır.

Birinci Yıl

İlk yıl Temel Tasarıma ayrılmıştır. Burada öğrenciler tasarımın temel kavramları, görsel düşünme, farklı malzemelerin doğası ve yapısal ilkeler konusunda eğitim görür.


İkinci Yıl

İkinci yıl Endüstriyel Tasarım Stüdyoları tasarımda yenilikçilik, ürün stili, mevcut ürünlerin yeniden tasarımı ve ürün ve insan ilişkisi konularına odaklanır. Bu aşamadaki tasarım projelerinde önem verilen, ürünlerin işlevsel özelliklerinin yanı sıra sistemli düşünme ve ürün senaryosu kurma becerileridir.


Üçüncü Yıl

Üçüncü yıl Endüstriyel Tasarım Stüdyolarında düzenli olarak sanayiden firma ve kuruluşlarla, yerel topluluklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışılır ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve katılımcı tasarım ve araştırma uygulamalarını öne çıkaran projeler gerçekleştirilir. Öğrencilerin bireysel tasarım yaklaşım ve tarzlarını ve ürün bağlamına dair farkındalıklarını geliştirmek bu aşamadaki eğitim hedefleri arasında yer alır.


Dördüncü Yıl

Dördüncü yıl stüdyolarında endüstriyel tasarım eğitimi çok farklı sektörlerle üniversite ve endüstri işbirliklerine odaklanır. Müfredatımızın mezuniyet öncesi son proje dersi olan Mezuniyet Projesi dersinde her öğrencinin bir firma ile işbirliği içinde tüm dönem boyunca tek bir tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Öğrencinin eğitimi boyunca edindiği becerileri ve oluşturduğu tasarım yaklaşımını özgün bir şekilde yansıtacağı bu projede mezuniyetten önce profesyonel yaşamın belli bir ölçüde bir provasını yapması amaçlanmaktadır. Mezuniyet Projeleri Sergisi 2002 yılından beri her yıl üniversitenin, sanayinin ve mezunlarımızın geniş katılımıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenmektedir.


Other Courses

Tasarım stüdyosu dersleri öğrencilere derin teknik ve teorik bilgi sunan zorunlu derslerle desteklenir. Ders programımız, el çizimi, teknik çizim, üç boyutlu fiziksel model yapımı ve bilgisayar destekli üç boyutlu modellemeyi kapsayan görselleştirme ve modelleme tekniklerine yönelik dersler ile yapı, malzeme, uygulamaya yönelik fizik, üretim yöntemleri, ergonomi ve kullanıcı araştırmaları, pazarlama, tasarım yönetimi, tasarım tarihi ve tasarımın kültürel ve eleştirel yönlerini ele alan teorik dersleri içerir. Ders programımızda aynı zamanda, takı tasarımından çoklu medya tasarımına kadar çok farklı bilgi, beceri ve deneyimlere yönelik pratik ve teorik seçmeli dersler bulunur. Ek olarak, öğrencilerin üretim firmaları ve tasarım ofislerinde yaz stajları gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Programımız öğrencilerine, belli uzmanlık alanlarında kısıtlı kalmadan, endüstri ürünleri tasarımı dahilindeki farklı problem alanlarıyla başa çıkabilecek tasarım bilgi ve becerilerini sağlar. Mezunlarımız yaratıcı problem tanımlama ve çözme, tasarım süreci planlama ve yönetme ve tasarım odaklı araştırma yürütme konularında uzmanlaşmış, toplumsal, kültürel ve teknolojik bağlamlara duyarlı tasarımcılardır.

Birinci Yıl

Güz

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (h/w) AKTS
ID101 Temel Tasarım I 8 4 8 9.0
ID111 Tasarım İletişimi I 3 2 2 4.0
ID122 Endüstri Ürünleri Tasarımında Köken ve Tavırlar I 3 3 0 5.0
IS100 Bilgi Sistemleri Uygulamalarına Giriş 0 0 2 1.0
PHYS101 Fizik I 3 3 0 5.0
ENG101 Akademik İngilizce I 4 4 0 6.0

Bahar

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID102 Temel Tasarım II 8 4 8 9.0
ID112 Tasarım İletişimi II 3 2 2 5.0
ID121 Endüstri Ürünleri Tasarımına Giriş 3 3 0 5.0
PHYS102 Fizik II 3 3 0 5.0
ENG102 Akademik İngilizce I 4 4 0 6.0

İkinci Yıl

Güz

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID201 Endüstri Ürünleri Tasarımı I 8 4 8 9.0
ID211 Tasarım İletişimi III 3 3 0 5.0
ID221 Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi I 3 3 0 5.0
ID233 Strüktür 3 3 0 4.0
ID290 Atölye ve Bilgisayar Stajı 0 3 5 1.0
ME212 Üretim Mühendisliği İlkeleri 3 3 0 5.0
HIST2201 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi I 0 2 0 2.0

Bahar

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID202 Endüstri Ürünleri Tasarımı II 8 4 8 9.0
ID212 Tasarım İletişimi IV 3 2 2 4.0
ID222 Endüstri Ürünleri Tasarımı Tarihi II 3 3 0 4.0
ID236 Malzeme 3 3 0 4.0
ID242 Ergonomi 3 3 0 4.0
ID290 Atölye ve Bilgisayar Stajı 0 3 5 1.0
ENG211 İleri Okuma ve Sözlü İletişim 3 3 0 4.0
HIST2202 Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi II 0 2 0 2.0

Üçüncü Yıl

Güz

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID301 Endüstri Ürünleri Tasarımı III 8 4 8 9.0
ID311 Tasarımda Bilgisayar 3 2 2 4.0
ID390 Üretim Birimi Stajı ve Bilgisayar Stajı 0 0 0 1.0
BA3702 Pazarlamaya Giriş 3 3 0 5.0
Seçmeli
Seçmeli
TURK303 Türkçe I 0 2 0 2.0

Bahar

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID302 Endüstri Ürünleri Tasarımı IV 8 4 8 9.0
ID321 Tasarım ve Kültür 3 3 0 5.0
ID390 Üretim Birimi ve Bilgisayar Stajı 0 0 0 1.0
Seçmeli
Seçmeli
TURK304 Türkçe II 0 2 0 2.0

Dördüncü Yıl

Güz

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID401 Endüstri Ürünleri Tasarımı V 8 4 8 14.0
ID451 Mesleki Pratik 3 3 0 5.0
ID490 Tasarım Ofisi Stajı 0 0 0 1.0
ID495 Portfolyo Sunuşu 3 2 2 4.0
Seçmeli
Seçmeli

Bahar

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID402 Mezuniyet Projesi 8 4 8 14.0
ID480 Tasarım Yönetimi 3 3 0 5.0
ID490 Tasarım Ofisi Stajı 0 0 0 1.0
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli

Bölüm İçi Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı ODTÜ Kredisi Teorik (s/h) Uygulama (s/h) AKTS
ID303 DIRECTED PROJECTS IN DESIGN I 3 2 2 5.0
ID305 DESIGN PRESENTATION I 3 2 2 5.0
ID306 DESIGN PRESENTATION II 3 2 2 5.0
ID310 MODEL MAKING 3 2 2 5.0
ID312 COMPUTER GRAPHICS I 3 2 2 5.0
ID313 INTERACTIVE MULTI-MEDIA DESIGN I 3 2 2 5.0
ID314 INTERACTIVE MULTI-MEDIA DESIGN II 3 2 2 5.0
ID317 INTRODUCTION TO VISUAL MEDIA 3 2 2 5.0
ID319 VIRTUAL DESIGN STUDIO 3 2 2 5.0
ID361 SENSE OF FORM 3 2 2 5.0
ID363 VISUAL NARRATIVE IN DESIGN I 3 2 2 5.0
ID364 VISUAL NARRATIVE IN DESIGN II 3 2 2 5.0
ID365 COLOR IN PRODUCT DESIGN 3 2 2 5.0
ID371 DIGITAL ART: DESIGNING THE AUDIO-VISUAL REALM 3 2 2 5.0
ID403 COLLABORATIVE DESIGN I 3 2 2 5.0
ID405 INTRODUCTION TO INTERIOR DESIGN 3 2 2 5.0
ID406 JEWELLERY BEYOND TRADITION 3 2 2 5.0
ID408 TV STAGE DESIGN 3 2 2 5.0
ID413 INTERACTIVE PROTOTYPING FOR DESIGNERS 3 2 2 5.0
ID414 INTERACTIVE PROTOTYPING FOR DESIGNERS II 3 2 2 5.0
ID424 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 3 3 0 5.0
ID427 AUTOMOBILE DESIGN AND DESIGNERS IN THE 20TH CENTURY 3 3 0 5.0
ID483 JEWELLERY BEYOND TRADITION II 3 2 2 5.0
ID485 CERAMIC FORM I 3 2 2 5.0
ID486 CERAMIC FORM II 3 2 2 5.0
ID489 DESIGN AND CINEMA 3 3 0 5.0

*s/h: haftalık ders saati

ID 290

Temel Atölye Uygulamaları ve Bilgisayar Stajı

ID290 Yaz Stajı, Endüstriyel TasarımıBölümü tarafından birinci sınıf öğrencilerine model işliklerinin güvenli ve verimli kullanımı, üç boyutlu fiziksel model üretimi, bilgisayar destekli tasarım programları ve dijital modelleme üzerine gerekli temel bilgi ve deneyimin kazandırılması amacı ile düzenlenmektedir.

ID290 Yaz Stajı 6 hafta sürer. Bu sürenin 4 haftası model işliklerinin güvenli ve verimli kullanımı ve üç boyutlu fiziksel model üretimi ile ilgili uygulamalı çalışmaları, kalan 2 haftası ise bilgisayar destekli tasarım ve dijital modelleme ile ilgili çalışmaları içerir. Çalışmalar Mimarlık Fakültesi Model İşliği ve Bilgisayar Laboratuvarı’nda yürütülür.

ID 390

Üretim Birimi Stajı ve Bilgisayar Stajı  

ID390 Yaz Stajı 2. sınıf öğrencileri için düzenlenir ve 6 hafta sürer. Öğrenciler iki hafta süresince Fakülte Bilgisayar Laboratuvarı’nda Bilgisayar Destekli Tasarım ve dijital modelleme ile ilgili uygulamalı çalışmalara devam eder. Stajın kalan 4 haftasında öğrencilerden bir üretim tesisinde üretim süreçleri ile ilgili gözlemler yapmaları ve bu gözlem ve deneyimlerini bir rapor ile Bölüme sunmaları beklenmektedir.

ID 490

Tasarım Ofisi Stajı

ID490 Yaz Stajı 3. sınıf öğrencilerine profesyonel tasarım süreçleri üzerine deneyim kazandırmak için düzenlenir. Öğrencilerden 6 hafta boyunca bir tasarım ofisinde tasarım süreçlerine katılmaları ve gözlem ve deneyimlerini bir rapor halinde Bölüme sunmaları beklenmektedir.