Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans Programı (MS)

Endüstriyel Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programı, disipline özgü yeni problem alanlarına ve güncel temalara ağırlık veren, endüstriyel tasarımın çok disiplinli yapısını vurgulayan, araştırma odaklı bir programdır. Hem endüstriyel tasarımda eğitimci olarak çalışmayı ya da araştırma yapmayı amaçlayanlara, hem de mesleki kariyerlerini sürdürürken tasarıma ilişkin araştırma ve yönetim becerilerini geliştirmek isteyenlere yöneliktir. Program, lisansüstü öğrencilere farklı seçenekler sağlamayı hedeflemekte ve tasarımın kültürel, kullanıma dair, yönetimsel, yasal ve teknolojik yönleri üzerine seçmeli dersler sunmaktadır.

Program, endüstriyel tasarım bölümü mezunlarının yanı sıra mühendislik, işletme, sosyoloji, mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarımı gibi farklı disiplinlerden ve birikimlerden gelen adaylara da açıktır. Diğer bölümlerden mezun olan adayların, lisans derslerinden oluşan ve alandaki temel bilgi ve becerileri içeren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.

Program

Birinci Dönem

  • ID 503 Endüstri Ürünleri Tasarımında Araştırma Metodları (3-0)3
  • 3 seçmeli ders

İkinci Dönem

  • ID 501 Endüstri Ürünleri Tasarımında İleri Seviye Ürün Geliştirme (3-6)6
  • 2 seçmeli ders

Üçüncü Dönem

  • ID 500 M.S. Tez NC
  • ID 592 Endüstri Ürünleri Tasarımı Lisansüstü Seminerleri (0-2)NC

Dördüncü Dönem

  • ID 500 M.S. Tez NC

En az toplam kredi: 24
En az kredili ders sayısı: 7

Doktora Programı (PhD)

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü, yüksek lisans derecesiyle başvuru yapan adaylara Endüstriyel Tasarımda Doktora (Ph.D.) programı ve lisans dereceli adaylara Endüstriyel Tasarımda Bütünleşik Doktora programı sunmaktadır.

Doktora Programı yedi seçmeli ders ve tez çalışmasını kapsamaktadır. Tez, yürütülen araştırmanın yönteminin ve bulgularının kapsamlı ve açık aktarımını içermektedir. Alanda yapılmış diğer araştırmalara eleştirel bir yaklaşım, araştırma yöntemlerinin doğru ve ilkeli uygulanmasına özen gösterilmesi beklenir. Başlıca bir konu üzerinde sistematik bir araştırma ve sonucunda bilime özgün ve özlü katkı beklenmektedir.

Doktora programının süresi yüksek lisans sonrası için dört yıldır. Yüksek lisans sonrası doktora yapan öğrencinin dört dönemde derslerini tamamlaması ve en geç beşinci döneminde yeterlik sınavına girmesi gerekir. Doktora yeterlik sınavını geçen aday bir sonraki dönem tez önerisi savunmasını verir. Savunmayı geçen aday tezini tamamlayana kadar her dönem çalışmalarını Tez İzleme Komitesine sunar.

Program

  • ID 503 Endüstri Ürünleri Tasarımında Araştırma Metodları (3-0)3
  • ID 600 Ph.D. Tez NC
  • 7 seçmeli ders

En az toplam kredi: 21
En az kredili ders sayısı: 7

Ders Listesi

×

Ders katalog bilgileri sadece İngilizce olarak sunulmaktadır.

Güncel olarak sunulmakta olan dersler ve ders programları için:

DERS VE PROGRAM BİLGİLERİ

ODTÜ’deki lisansüstü programları ve süreçleriyle ilgili genel bilgi almak için:

ODTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ