Announcement regarding summer internships can be found below in Turkish:

Sevgili Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğrencileri,

Eğitim programımızın önemli bir parçası olan ID 290, ID 390 ve ID 490 yaz stajları aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Güvenlik: 2008 yılında yapılan yasal düzenleme ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ve zorunlu yaz stajı yapmakla yükümlü olan öğrencilere Sosyal Güvenlik Sicil Numarası ( T.C. Kimlik Numarası veya yabancı uyruklulara verilen kimlik numarası) ile Sigortalı İşe Giriş Belgesi düzenlenecek ve öğrenciler staj süresince sigortalı olacaklardır.

Bu nedenle;

ID 290, ID 390 ve ID 490 stajlarını yapacak öğrenciler staj yapacakları yeri ve tarihi ( aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde) 2 (İki) ay önceden bölüm staj koordinatörüne bildireceklerdir.
Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi doldurulmadan staj yapılamayacak, yapılmış olsa bile kabul edilmeyecektir.

ID 290 Stajı 1. sınıf öğrencileri ve daha önce bu stajı tamamlamamış üst sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu stajla öğrencileri ve daha önce bu stajı tamamlamamış üst sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu stajla işliklerin kullanımı, model yapımı, teknik çizim ve bilgisayar destekli tasarım konularında mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Süre: 4 hafta (10 Haziran – 05 Temmuz 2019)

Yer: ODTÜ Mimarlık Fakültesi ve üniversitenin ilgili işlikleri

ID 390 Stajı 2. sınıf öğrencileri ve daha önce bu stajı tamamlamamış üst sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu stajla öğrencilerimizin bir üretim biriminde çalışarak üretim çevresi ve etkinlikleri hakkında deneyim kazanması amaçlanmaktadır.

ID390 stajı iki kısımdan oluşmaktadır:

Bilgisayar eğitimi stajı
Süre: 2 hafta (10 Haziran – 21 Haziran 2019)

Yer: Mimarlık Fakültesi Bilgisayar İşliği

Üretim birimlerinde yapılacak staj
Süre: 4 hafta

Yer: Staj yapılması planlanan işyeri öğrenciler tarafından belirlenecek ve Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nün onayı alınarak, gerekli sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra staj yapılabilecektir.

ID390 yaz stajının üretim birimlerinde yapılacak kısmı ile ilgili olarak öğrencilerimizden ilgilerini aşağıdaki konularda yoğunlaştırmaları beklenmektedir:

– Kuruluşun tanımı,

– Üretim organizasyonu,

– Hammadde –yarımamul madde depolama,

– Üretim ve montaj hatları,

– Mamul madde depolama ve benzeri konular.

Yukarıdaki konularda staj yapılabilecek işyerleri öğrenciler tarafından belirlenir ve Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nce uygun görülüp kaydı yapıldıktan sonra o işyerinde staj yapılabilir. Değerlendirme sırasında nerede, ne zaman yapıldığı belirlenemeyen ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi doldurulmayan stajlar dikkate alınmaz.

Değerlendirme

Öğrenciler yaptıkları staja ilişkin raporlarını stajı takip eden dönemin başında (ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar) Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri Sekreterliği’ne teslim ederler. Staj raporlarını belirtilen tarihe kadar teslim etmeyenler ID 390 Yaz Stajı dersini kayıtlar sırasında kodlayamazlar.
Staj Komitesince yapılan ön değerlendirmede çalışması yeterli bulunan öğrenciler, ilan edilecek günlerde yaptıkları stajla ilgili bir seminer verirler.
Raporu değerlendirmeye alınmayanlar ile seminer sonunda çalışmaları yeterli bulunmayan öğrenciler stajlarını tekrar ederler. Bu durumda eski işyerinde staj yapma zorunluluğu aranmaz.

ID 490 Stajı 3.sınıf öğrencileri ve daha önce bu stajı tamamlamamış üst sınıf öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilir. Bu stajla öğrencilerimizin bir tasarım ofisinde çalışarak ofis çevresi ve etkinlikleri hakkında deneyim kazanması amaçlanmaktadır.

Süre: 6 Hafta

Yer: Staj yapılması planlanan işyeri öğrenciler tarafından belirlenecek ve Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nün onayı alındıktan ve sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra staj yapılabilecektir.

Değerlendirme

Yukarıdaki konularda staj yapılabilecek işyerleri öğrenciler tarafından belirlenir ve Bölüm Staj Koordinatörlüğü’nce uygun görülüp kaydı yapıldıktan sonra o işyerinde staj yapılabilir. Değerlendirme sırasında nerede, ne zaman yapıldığı belirlenemeyen ve Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi doldurulmayan stajlar dikkate alınmaz.
Öğrenciler yaptıkları staja ilişkin raporu stajı takip eden dönemin başında (ders ekleme-bırakma dönemi sonuna kadar) Mimarlık Fakültesi Öğrenci İşleri Sekreterliği’ne teslim ederler.
Öğrenciler, ID 490 Yaz Stajı dersini, staj raporlarını sekreterliğe teslim etmedikleri takdirde kayıtlar sırasında kodlayamazlar.
Staj komitesince ön değerlendirmede çalışması yeterli bulunan öğrenciler, ilan edilecek günlerde yaptıkları stajla ilgili bir seminer verirler.
Raporu değerlendirmeye alınmayanlar ile seminer sonunda çalışmaları yeterli bulunmayan öğrenciler stajlarını tekrar ederler bu durumda eski işyerinde staj yapma zorunluluğu aranmaz.

Öğrencilerimizin yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeleri ve her yıl yapılması zorunlu stajın öngörülen yıl içerisinde yapılması gerekmektedir.

Prof. Dr. Gülay Hasdoğan

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Başkanı

Not: Resmi ve Özel Kurumlara staj başvuruları Ocak – Nisan 2019 tarihleri arasında yapılabilmektedir. Öğrencilerimizin bu durumu dikkate almaları ve başvurularını zamanında yapmaları gerekmektedir.


Last Updated:
23/05/2019 - 03:00