On the first year anniversary of his passing, we are inviting you all to the commemoration event of our dear professor Güner Mutaf. The event will take place in Architecture Amphitheatre, METU, on March 2nd, 2015. Event Schedule 14:00 Ali Cengizkan – Opening Speech 14:10 Mehmet Asatekin – Güner’ce Tasarımdan Nerelere… 14:30 Tevfik Balcıoğlu – Tasarımda Kurumsallaşma: Gizli Kahramanları Deşifre Zamanı 14:50 Refik Toksöz – Akademik Dünya Dışındaki Bilginin Önemi 15:10 Süha Özkan 15:30 Break 15:45 Çalışma Arkadaşlarının Gözüyle Güner Mutaf Konuşmacılar: Ali Günöven, Selahattin Önür, Mehmet Balıkçıoğlu, Ataman Özdemir Moderatör: Gülay Hasdoğan


Last Updated:
07/11/2022 - 01:58