UTAK 2020, 4. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansının 8-9-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirileceğini bildirmekten heyecan duyuyoruz. Konferansın “Tasarım ve Öngörü” olarak belirlenen ana teması çerçevesinde, araştırma, uygulama ve eğitim alanlarındaki çalışmalarınızı paylaşmak üzere sizlerle bir araya gelebilmeyi bekliyoruz.

Konferansımızın web sayfasına http://utak.metu.edu.tr/ adresinden erişebilirsiniz. Konferans ile ilgili sorularınız için utak@metu.edu.tr adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Konferansla ilgili önemli tarihleri ve konferans programı yakında duyurulucaktır.

TASARIM VE ÖNGÖRÜ

Öngörü, bir işin ilerisini tahmin etme, takip eden aşamalarını önceden anlama ve ona göre davranışlarını kurgulama becerisidir. Öngörü nasıl geliştirildiğine bağlı olarak, duygusal ve bilişsel süreçlerimizi, dolayısıyla eylemlerimizi etkileyerek bireysel ve toplumsal bütün yaşamımızı şekillendirir. Ancak bu eylemlerimizin sonuçları zaman zaman öngörülerimizin dışına çıkar. Bu sapma bazen toplumsal bir krize neden olurken, bazen de bilimsel bir buluşa olanak tanıyabilir. Tasarım, uzak ya da yakın geleceğe müdahale etmeyi hedefler. Tasarımcı bu müdahaleyi öngörüleri doğrultusunda kurgular. Bu müdahalenin sonucu, tasarım sürecinin çok yönlülüğü, öngörülenin kapsamı ve bağlamın değişkenliğiyle ilişkilidir. Öngörülemeyeni de kabul ederek, değişime ve dönüşüme açık öneriler geliştirebilen tasarım süreçleri, çözümlerin sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Geleceğe dönük ekolojik, ekonomik ve toplumsal (sosyal) kaygıların giderek yükseldiği ve geçmişin geleceğe dönük adımlar için sürekli irdelendiği bu dönemde tasarım ve öngörü temasını aşağıdaki sorulardan yola çıkarak irdelemeyi hedefliyoruz. • Tasarım eğitiminde, pratiğinde ve araştırmalarında bir beceri olarak öngörünün yeri nedir, nasıl oluşturulur? • Öngörülmeyenin başrolde olduğu tasarım süreçleri ne söyler? • Tasarım eğitimi, pratiği ve araştırmasının geleceğini nasıl öngörüyoruz? Bu bağlamda, UTAK 2020’da ÖNGÖRÜ kavramını aşağıda yer alan temalı oturumlarla tartışmaya açıyor, farklı konu ve alanlardaki katkılarınızı da bekliyoruz.

TEMA BAŞLIKLARI

• Bilimkurgu ve Alternatif Geleceklerin Tasarımı • Dönüşen Dünyada Tasarım Eğitimi ve Pratiğinin Geleceği • Kullanıcı Deneyiminde Gelecek Öngörüleri • Meslek Politikaları • Sürdürülebilirlik ve Tasarım: Araştırma ve Eğitimde Açık Tasarım, Kişiselleştirme ve Maker Kültürü • Tasarımcının Rolü ve Tasarım Süreçleri Üzerinden Otorite, Katılım ve Özdüşünümsellik


Last Updated:
04/11/2022 - 13:42