8-10 Eylül 2020 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan UTAK 2020, 4. Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı kapsamında, tam metinli bildirilerin yanı sıra tasarım alanında faaliyet gösteren, uygulamacı, eğitimci, yönetici, araştırmacı gibi tüm paydaşlar tarafından düzenlenen ve yürütülen çalıştaylara yer vermek istiyor ve çalıştay önerilerinizi paylaşmak üzere sizleri davet ediyoruz. Çalıştaylar, araştırma sürecinde kurgulanan bir uygulama, yeni bir yaklaşımın tanıtılması, bir yöntemin denenmesi, ortak çalışmalar yürütülmesi, disiplinler arası bakış açısının aktarılması ya da yorumlanması gibi çalışmalar içerebilir. Bu kapsamda, tasarım alanında öngörü teması ile ilgili çalıştay önerilerinizi çalıştay yazım şablonunu kullanarak 3 Şubat 2020 tarihine kadar utak@metu.edu.tr adresine göndermenizi bekliyoruz. Çalıştay yazım şablonuna https://utak.metu.edu.tr/sablon-ve-kilavuzlar2020/ adresinden; konferansla ilgili detaylı bilgiye https://utak.metu.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz.


Last Updated:
07/11/2022 - 19:40