You can access Proceedings of UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü via the link.


Last Updated:
04/11/2022 - 12:46