Assist. Prof. Dr Senem Turhan


E-Mail: turhans@metu.edu.tr

Phone: +90 312 210 2247

Room: 37


 http://engagingbox.wordpress.com/

Research Interests

design research, design education, generative research, sustainability in product design

Degrees

PhD. – (Industrial Design), Middle East Technical University, 2013

MSc. – (Industrial Design), Middle East Technical University, 2009

Erasmus exchange student (Industrial Design Engineering), Delft University of Technology, The Netherlands, 2007

BID. (Industrial Design), Middle East Technical University, 2005

Educational Practice

Part-Time Instructor, Middle East Technical University – Apr, 2017 – Feb, 2015

Post-Doc Researcher, University of New South Wales – Jan, 2015- Jan, 2014

Post-Doc Researcher, Middle East Technical University – Jan 2014- Dec, 2013

Research Assistant, Middle East Technical University – Dec, 2007 – Dec, 2013

Publications

Theses:

Turhan, S. (2013). Experience Reflection Modelling (ERM) as a Generative Research Method and Student Engagement in Product Design at Undergraduate Level. (Unpublished Doctoral Dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey. http://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12616681/index.pdf

Tural, S. (2009). Sustainability and Industrial Design Education: The Case of the Department Of Industrial Design at METU, Turkey. (Unpublished MSc. Thesis). Middle East Technical University, Ankara, Turkey. https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12611050/index.pdf

Journal Papers:

Turhan S., Oğur Aydın D., Doğan Ç., Kulaksız M. (2020). Generative and Participatory Design Research Methods for Exploring the Bathroom Experiences, Needs and Preferences of the Elderly [Yaşlı Bireylerin Banyo Deneyimleri, İhtiyaçları ve Tercihlerinin Anlaşılmasına Yönelik Yenilikçi ve Katılımcı Tasarım Araştırması Yöntemleri]. Tasarım Kuram, 16(31): 80-96

Turhan S., Doğan Ç. (2016). Experience Reflection Modelling (ERM): A Reflective Medium Encouraging Dialogue between Users and Design Students. CoDesign, 13 (1), 32-48.

Doğan, Ç., Turhan, S., Bakırlıoğlu, Y. (2016). Evolving Paths: Undergraduate Design Education through Graduate and Generative Research with Particular Focus on Sustainability. The Design Journal, 19 (4), 587-606.

Bakırlıoğlu, Y., Oğur, D., Doğan, Ç., Turhan, S. (2016). An Initial Model for Generative Design Research: Bringing Together Generative Focus Group (GFG) and Experience Reflection Modelling (ERM). Design and Technology Education: an International Journal, 21 (1), 40-50.

Turhan, S., Doğan, Ç. (2014). Experience Reflection Modelling as a Generative Research Method in an Educational Case for Sustainable Product Design. International Journal of Sustainable Design, 2 (4), Inderscience, 297-314.

Turhan, S. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmada Endüstriyel Tasarımcının Rolü. Sanat ve Tasarım Dergisi, 7, pp. 125-140. ISSN: 1308-2264

Conference Proceedings:

Oğur, D., Bakırlıoğlu, Y., Doğan, Ç., Turhan, S. (2015). Towards Sustainable Use and Post-Use: Design Considerations for Small Household Appliances. Sustainable Innovation 15, State of the Art, Sustainable Innovation and Design, Towards Sustainable Product Design: 20th International Conference, 9-10 November, Center for the Creative Arts, Epsom, Surrey, UK, 172-185.

Bakırlıoğlu, Y., Oğur, D., Doğan, Ç., Turhan, S. (2015). An Initial Model for Generative Design Research: Bringing Together Generative Focus Group (GFG) and Experience Reflection Modelling (ERM). LearnX Design – The Third International Conference for Design Education Researchers, 28-30 June, The Art Institute of Chicago, Illinois, USA.

Oğur, D., Bakırlıoğlu, Y., Doğan, Ç., Turhan, S. (2015). Gaining People’s Insights and Experiences: Developing Sustainable Design Considerations for Small Household Appliances. Unmaking Waste 2015 – Transforming Production and Consumption in Time and Place International Conference, 22-24 May 2015, Adelaide, South Australia.

Bakırlıoğlu, Y., Turhan, S., Doğan, Ç. (2014). Elektrikli Ev Aletleri Sektöründe Sürdürülebilirlik için Tasarım: Kaynakların Verimli Kullanımı ve Ürün Bakımı ve Onarımı Konularında Tasarımcı ve Üretici Yaklaşımlarının ve Farkındalığının Anlaşılması. Eğitim, Araştırma, Meslek ve Sosyal Sorumluluk UTAK 2014 Bildiri Kitabı, der. Pınar ve Harun Kaygan, 133-146.

Bakirlioglu, Y., Dogan, C., & Turhan, S. (2013). Evolving Sustainable Product Design Considerations for Electrical Household Products. In Proceeding of Sustainable Innovation 2013. Sustaınable Innovatıon 2013: Collaboration, Co-creation & New Business Models, 18th International Conference, 4 – 5 Nov. 2013, University for the Creative Arts, Epsom, Surrey, UK.

Akar, E., Turhan, S., Ozgen, D., Coskun, A., & Oraklibel, R. D. (2012). Online studio in the industrial design education: The implications of KIBIS as the organizational communication and knowledge management system. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47(0), 771-775. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.06.732

Turhan, S. & Dogan, C. (2012).Integration of Generative Research and Sustainability into the Product Design and Development Process. In Proceeding of DRS 2012: Bangkok. Design Research Society (DRS) Biennial International Conference , 1 – 5 Jul. 2012, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Turhan, S., Dogan, C.,& Korkut, F. (2011). Yaratıcı Tasarım Araştırması Yöntemi Olarak “Deneyim Yansıtma Modellemesi” ve Sürdürülebilirlik için Tasarım. In Oğuz Bayrakçı, et. al.(Ed.), Endüstride Tasarımda Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, (pp. 393-404). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-6264-57-7

Akar, E., Coşkun, A., Dimli Oraklıbel, R., & Turhan, S. (2011). ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nde Kurumsal İletişim ve Bilgi Yönetimi Sistemi. In Oğuz Bayrakçı, et. al.(Ed.), Endüstride Tasarımda Eğitimde 40 Yıl Sempozyum Bildiri Kitabı, (pp. 41-50). İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları. ISBN: 978-975-6264-57-7

Turhan, S. & Dogan, C. (2011).Design Process for Sustainability: The Implications of User Observations for Emerging Post-use Product Design Solutions. In Proceeding of IASDR 2011, ed. N.F.M. Roozenburg, L.L. Chen & P.J. Stappers. The 4th World Conference on Design Research, 31 Oct.-4 Nov. 2011, Delft, the Netherlands.ISBN: 978-94-6190-718-9

Tural, S. & C. E. Ünlü. (2009). Sustainability as an Educational Concern: A Study on Industrial Design Curricula. Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT, Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050, 7-9 April 2009, Bangkok, Thailand. ISBN: 978-974-456-696-6

Professional Practice

Industrial Designer, Motali Technological Systems A.S.(Seray Furniture)- Aug, 2005 – Aug, 2007

Awards & Honors

Thesis of the Year Award – Ph.D. Thesis supervised by Assist. Prof. Dr. Çağla Doğan. METU School of Natural and Applied Sciences

International Postdoctoral Research Scholarship (2219) funded by TÜBİTAK (the Scientific and Technology Research Council of Turkey)

IMMIB 2007- Plastic Houseware Products Category (Professional) Honorable Mention (In colloboration with Armağan Karahanoğlu)


Last Updated:
06/10/2022 - 04:40