Prof. Dr Gülay Hasdoğan

Chairperson

E-Mail: hasdogan@metu.edu.tr

Phone: +90 312 210 4214

Room: 77


http://metu.academia.edu/GülayHasdoğan

   Biography

Received her Bachelor of Industrial Design (1985) and MSc. in Building Science Degrees from Middle East Technical University (METU), and her PhD from Central Saint Martin's College of Art and Design, London. Founding member of the Industrial Designers Society of Turkey (ETMK) and served as the President between 1996-98 and 2006-2010. Chairperson of the Department of Industrial Design (1998-2004) at METU. In 2008 and 2010, coordinated the development and the evaluation scheme of Design Turkey Industrial Design Awards. Currently Head of the Department of Industrial Design at METU; teaches graduate research methods and second-year industrial design studio. Has publications on the institutionalisation of industrial design, design education and user models in the design process. Eisenhower fellow of Turkey in the multinational program 2000. Head of the Industrial Designers Committee in the Chamber of Architects and head of the Industrial Design Accreditation Board of ETMK. Serves as the Community Liaison for Asia in the World Design Organisation.

Research Interests

Design Methods, Design Research Methods, Design Education, Development of Design Profession in Turkey, Design Awards, User Models, Scenario Building, Product Safety, Home Accidents, Design Protection, Plastic Materials and Manufacturing Processes.

Degrees

1993 – PhD (Industrial Design), Central St. Martin’s College, London, UK.

“The Nature and Limitations of User Models in the Household Product Design Process”, Supervised by: Prof. Bruce Archer.

1993 – MSc (Bulding Science) Middle East Technical University, Ankara, Turkey 

“Interaction of Causes in Home Accidents: A Search for Safer Design Products”, Supervised by Prof. Dr. Vacit İmamoğlu.

1985 – BID (Industrial Design), Middle East Technical University, Ankara, Turkey

Educational Practice

1997-.. Developer and lecturer, ID 503 – Research Methods in Industrial Design

1986-03 Tutor in a team, ID 201-202-301-302-401-402 – Industrial Design Studios

2003-.. Tutor in a team, ID 401 Industrial Design V and ID 402 Graduation Project Studios

1998-02 Developer and tutor, Graduate Seminars in Industrial Design I-II

1988-89 1994-97 2007-08 Developer and lecturer with a team, ID 236 – Manufacturing Materials

Selected Publications

Hasdoğan, G. Characterising Turkish Design through Good Design Criteria: The Case of Design Turkey Industrial Design Awards, METU Journal of the Faculty of Architecture, 29:1, 171-191, 2012, URL: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/2012/cilt29/sayi_1/171-191...

Hasdoğan, G., Dalaman B. and Ersayın E. (Eds) Design Turkey 2010 Industrial Design Awards: Award Winning Designs, Ankara: T.C. Ekonomi Bakanlığı, TİM and ETMK, 2012.

Hasdoğan, G. Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Sektörünün Gelişme Trendleri ve İstanbul’un bu Gelişmedeki Konumu; Yaratıcı İstanbul: Yaratıcı Sektörler ve Kent, Der: Yiğit Evren ve Zeynep Enlil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. 2011.

Tanglay Özgün ve Hasdoğan, Gülay, Türk Tasarımına İnanmak: ETMK’nın 20 yılı, Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu, 2010.

Hasdoğan, G., Dalaman B. and Ersayın E. (Eds) Design Turkey 2008 Industrial Design Awards: Award Winning Designs, İstanbul: DTM, TİM and ETMK, 2010.

Hasdoğan, G. The Institutionalization of the Industrial Design Profession in Turkey: Case Study – The Industrial Designers’ Society of Turkey, The Design Journal, Volume 12, Issue 3, pp:311-38, 2009.

Hasdoğan, G. Türkiye’de Devletin Endüstriyel Tasarıma Yönelik Girişimleri ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşunun bu Girişimlerdeki Rolü, Tasarım veya Kriz, 4. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı, 8-9 Ekim 2009, İstanbul. Ss: 173-190, 2009.

Hasdoğan, G. ve Bahar Şener-Pedgley ,İyi Tasarım Üzerine, Tasarım Merkezi Dergisi, Aralık 2006 ss: 66-70, 2006.

Evyapan, Naz, Fatma Korkut ve Gülay Hasdoğan, Implications of Collaboration with Industry for Educational Strategies in Industrial Design: The Graduation Project Course, Proceedings of Enhancing Curricula 2006: 3rd International Conferenc, 6-7 April 2000, Ed: Allan Davies, UK Center for Learning and Teaching in Art & Design, pp:137-159, 2006.

Hasdoğan, Gülay, Naz Evyapan and Fatma Korkut. “Understanding User Experience for Scenario Building: A case in Public Transport Design” In: Contemporary Ergonomics 2006 Ed: Philip D. Bust, Taylor and Francis, pp: 189-193, 2006.

Hasdoğan, Gülay, Naz Evyapan ve Fatma Korkut “Endüstri Destekli Eğitim Projelerinde Tasarım Sürecini Etkileyen Faktörler: Öğrenci Değerlendirmesine Dayalı bir Vaka Çalışması” III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak, İstanbul Teknik Üniversitesi, s:96-107, 2006.

Korkut, Fatma, Gülay Hasdoğan ve Naz Evyapan “Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Türkiye Deneyimi ve Yeni Ulusal Düzenleme için bir Çerçeve Önerisi” III. Ulusal Tasarım Kongresi Bildiri Kitabı: Türkiye’de Tasarımı Tartışmak, İstanbul Teknik Üniversitesi, s:384-391, 2006.

Töre, Gülşen and Gülay Hasdoğan “User workshops: a method for eliciting user needs, 27-29 September” Design and Emotion 2006, Chalmers University of Technology, Goteborg, Sweden (Published in CD), 2006.

Evyapan, Naz, Fatma Korkut ve Gülay Hasdoğan. 2005. “Glass Packaging for Food and Beverage Products: Design Process and Innovation Strategies in an Educational Project”. IV. Uluslararası Ambalaj Kongresi ve Sergisi Bildiri Kitabı içinde. İzmir: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, cilt 2, sayfa: 637-646, 2005

Hasdoğan G. “Türkiye’de Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Uygulamaya Yönelik Sorunlar: Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi için Kavramsal bir Model Önerisi”, Legal , V1(2), 341-353, 2005.

Hasdoğan, G. and Korkut, F., “Digital Technologies Expanding the Boundaries of User-Product Interaction: An Educational Project on User Interface Design”, ICSID 2nd Educational Conference: Critical Motivations and New Dimensions, 165-169, Hanover: iF International Forum Design GmbH, 2003

Korkut, F. and Hasdoğan, G., “The Profession of Industrial Design in Turkey: The Correspondence between Education and Practice”, IDATER 98: International Conference on Design and Technology Educational Research and Curriculum Development, ed. J. S. Smith and E. W. L. Norman, 125-131, Loughborough: Loughborough University, 1998.

Hasdoğan, G., “Güvenli Ürün Tasarımı için bir Yöntem Önerisi: Senaryo Kurma” (A Method for Designing Safer Products: Scenario Building) Ergonomi ve Yaşam Kalitesi – Bildiriler, Altıncı Ergonomi Kongresi, (Ergonomics and Life Quality: Sixth Ergonomics Congress) (27-29 May 1998) Milli Prodüktivite Merkezi – Ankara Üniversitesi, Ankara, pp:322-331; 1998.

Hasdoğan, G., “Scenario Building as Part of the Design Process”, The Challenge of Complexity, Ed: Peter McGrory, University of Arts and Design, Helsinki UIAH, pp:134-141; 1997.

Hasdoğan G. “The Role of User Models in Product Design for Assessment of User Needs” Design Studies , v:17, n:1, pp:19-33; 1996.

Hasdoğan, G., “Tasarım Kavramının Hukuktaki Gelişimi ve Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Ülkemizdeki Yasal Düzenlemeye Yansımaları”, (Development of  the concept of  “Design” in Law and its Reflections on the Legislation in Turkey) Tasarımda Evrenselleşme, Ed: Nigan Bayazıt, 2. Ulusal Tasarım Kongresi (Globalisation in Design, Second National Design Congress) (13-15 Mach 1996) Bildiri Kitabı,Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul, pp:21-27; 1996.

Hasdoğan, G. “Product  Induced Home Accidents: A Search for Safer Designs”, METU Journal of the Faculty of Architecture’; 1992, v:12, n:1-2, pp.: 49-60;  1995

Hasdodan, G. “Consumer Protection, Accidents Resulting from Consumer Products and the Designer’s Liability” Design, Industry and Turkey, Ed.: G. Hasdoğan, Proceedings of the International Product Design Symposium, 10-12 Oct. 1994, METU, Ankara, pp: 46-54; 1994.

Hasdoğan, G. “Konut ve Ev içi Kazaları”, Konutta Kalite, Ed:Teoman Aktüre, MESA Mesken Sanayi A.Ş., Ankara, pp: 89-103; 1994.

Other

1998-04, 2008-…, Chairperson, Department of Industrial Design, METU

2010-.., Member of Design Support Committee, Ministry of Economics

2003-.., Coordination of Industry Supported Graduation Projects: matching of students and firms, coordinating the process, exhibiting and publishing the outcomes.

2006-12 System development and evaluation coordinator, Design Turkey Industrial Design Awards, Ministry of Economics, Turkish Exporters Assembly and Industrial Designers Society of Turkey

2011 Mustafa Hasdoğan, Gülay Hasdoğan, Design Trainers,  EU Project Code:TR08.H1.01-01/611 Ahşap İşlemeciliğine Tasarım Becerisi Katarak İstihdamın Artırılması (Inceasing employment by adding design skills to woodcrafting, Institution:Kastamonu University, (with METU partnership) March-November 2011,

1996-98, 2006-10 President and founding member (1988), Industrial Designers Society of Turkey (ETMK)

2004-07, Local Coordinator, ENGAGE Engineering Emotional Design, 6th Framework Coordination Action Project. 1 Sept. 2004 – 31 March 2007, METU

2000, Eisenhower Fellow, Multi-nation Program, 18 March –26 May 2000, Eisenhower fellowships Inc., USA

1997-98 Asistant Dean, METU, Faculty of Architecture

1995   Design Protection Law Preparation Committee Member representing ETMK, Turkish Patent Institute, Ministry of Industry


Last Updated:
23/11/2022 - 00:44