As a part of ID480 Design Management course, Dr. Aydın Öztoprak will give a seminar titled "National Design Policy". The seminar will happen at MM25 Lecture Hall on 24th April 2024, Wednesday, between 15.00-16.00. We invite everyone interested to join us. For those who want to attend outside of the campus, please send a message to sumeyyes@metu.edu.tr.

2001 yılında lisans, 2004 yılında yüksek lisans, 2011 yılında doktora eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümünde tamamladı. Fulbright misafir araştırmacı bursiyeri olarak Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de kullanıcı deneyimi araştırmaları yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra TOBB ETÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü kuruluşunda yer aldı. TOBB ETÜ Medikal Ürünler Tasarım Merkezini kurdu, TÜBİTAK destekli çeşitli araştırma projelerini yürüttü, halen TOBB ETÜ Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanlığı’nı, ETMK Yönetim kurulu Başkanlığını ve Proda Endüstriyel Tasarım Ltd Şirketi yöneticiliğini yürütmekte, bilgisayar destekli tasarım, KOBİ’lerde endüstriyel tasarım süreçleri, akıllı ürünler ve çevre alanlarında araştırmalarına devam etmektedir.


Last Updated:
20/04/2024 - 20:12