MSc Design for Interaction: Joint Program with TuDelft

2017

Yasemin DÖNMEZ. 2017.

Motivations for Interaction: A Study on Child-Robotic Toy Interaction

Etkileşim için Motivasyon: Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimi üzerine bir Araştırma

Supervisors: Naz A.G.Z. Börekçi (METU), Mathieu Gielen (TuDelft)

Mert TOSUN. 2017.

Strategies for Design Interventions that Promote Prosocial Behavior for Littering

Çöp Atmaya Yönelik Toplum Yanlısı Davranışları Teşvik Eden Tasarım Müdahalesi Stratejileri

Supervisor: Gülşen Töre Yargın (METU)

2016

Çisem ÖZKUL. 2016. 

Internal and External Determinants of Product Sound Perception Effect of Product Colour as a Contextual Factor on Affective Responses to Product Sounds

Ürün Sesi Algısının İçsel ve Dışsal Belirleyicileri: Ürün Renklerinin Bağlamsal bir Faktör olarak Ürün Seslerine olan Duyusal Yanıtlara Etkisi

Supervisor: Naz A.G.Z. Börekçi (METU)

2012

Gonca ONUŞLUEL. 2012.

A Lexicon for Product Experience Related Communication

Ürün Tecrübeleri ile ilgili İletişim için Sözlük

Supervisors: Owain Pedgley (METU), Elif Özcan Vieira (TuDelft)

Tirza Johanna Maria FENNIS. 2012. 

Exploring and Implementing Pleasant Touch in the Interface of Products for Design Purposes: The Case of a Bang & Olufsen Remote Control

Ürün Arayüzlerinde Hoşa Giden Dokunmanın Tasarım Amaçlı Araştırılması ve Uygulanması: Bang & Olufsen TV Uzaktan Kumandası Örneği

Supervisors: Bahar Şener-Pedgley (METU), Marieke Sonneveld (TuDelft)

Nur FINDIK. 2012. 

Design of Experience Sampling Tools for Reporting Student Experience in Design Education

Deneyim Örnekleme Araçlarının Tasarım Eğitiminde Kullanımı ve Öğrenci Deneyimlerinin Raporlanması

Supervisors: Bahar Şener-Pedgley (METU), Gert Pasman (TuDelft)

Aernout KRUITHOFF. 2012. 

Emotional Effects of Car Passenger Activities on Physiology and Comfort: An Empirical Study

Araba Yolcusu Aktivitelerinin Fizyoloji ve Konfor Üzerine Duygusal Etkileri: Ampirik bir Çalışma

Supervisors: Owain Pedgley (METU), Valentjin Visch (TuDelft)

Floris Van Der MAREL. 2012.

Developing an Impact Evaluation Framework for Product Designers Inspired by the Capability Approach: A Case Study on the Philips Chulha

Yararlılık Yaklaşımından Esinlenerek Ürün Etkisi Değerlendirme Çerçevesi Geliştirilmesi: Philips Chulha Üzerine Bir Vaka Çalışması

Supervisors: Figen Işık (METU), David Keyson (TuDelft)

2011

Wouter MIDDENDORF. 2011.

Designing Perceptual Persuasion: Development of a Design Tool that Enables Designers to Use the Persuasiveness of Visual Elements in Conversion Centered Website Design

Algısal İkna Tasarımı: Dönüşüm Merkezli İnternet Sitesi Tasarımında Görsel Elemanların İkna Ediciliğini Kullanmak

Supervisors: Gülay Hasdoğan (METU), Huib de Ridder (TuDelft)

Aslı GÜNAY. 2011.

User Experience in Public Products: the Effects of Presence of Other People

Ortak Kullanıma Açık Ürünlerde Kullanıcı Deneyimi: Sosyal Bağlamın Etkisi

Supervisors: Çiğdem Erbuğ (METU), Paul Hekkert (TuDelft)

Ezgi DİKDUR. 2011.

Physical Pain in User-Product Interaction

Kullanıcı-Ürün Etkileşiminde Fiziksel Acı

Supervisors: Owain Pedgley (METU), Marieke Sonneveld (TuDelft)

2010

Claire VERVIERS. 2010.

The Influence of Sound Properties on the Semantic Associations of Product Sounds

Ses Özelliklerinin Ürün Seslerinin Yol Açtığı Semantik Çağrışımlara Etkisi

Supervisors: Owain Pedgley (METU), Elif Özcan (TuDelft)

Aslı Deniz ÖZAKAR. 2010.

Harnessing Children’s Creativity in Contextmapping Activities

Bağlam Eşleştirme Çalışmalarında Çocukların Yaratıcılığından Faydalanma

Supervisors: Owain Pedgley (METU), Mathieu Gielen (TuDelft)

Ahmet BEKTEŞ. 2010. 

Research and Product Design to Minimize Food Waste in Western Domestic Kitchens

Batı Ev Mutfaklarında Yiyecek Atıklarını Azaltmak Üzerine Araştırma ve Ürün Tasarımı

Supervisors: Owain Pedgley (METU), David Keyson (TuDelft)

Alper KARADOĞANER. 2010. 

The Effect of Emotional Facial Expressions of a Virtual Character on People’s Performance for Interactive Digital Tasks

Etkileşimli Dijital Görevlerde Kullanılan Sanal Karakterin Duygusal Yüz İfadelerinin İnsanların Performansı Üzerindeki Etkisi

Supervisors: Refik Toksöz (METU), Valentijn Visch (TuDelft)