Endüstriyel Tasarım Lisans Programı (B.I.D.)

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde endüstriyel tasarım eğitiminin temel öğeleri tasarım stüdyo dersleri ve açık jüri sistemidir. Haftada 12 saatlik tasarım stüdyo dersleri öğrencilerin pratik becerilerine odaklanan bir mesleki eğitim verir. Bu dersler fakültemizdeki endüstri ürünleri tasarımı tasarım stüdyolarında gerçekleştirilir. Her eğitim yılı için ayrı bir tasarım stüdyosu bulunur, burada her öğrencinin kendisine ait bir çalışma ortamı vardır. Her dönem öğrenciler bir ya da birden fazla tasarım projesini gerçekleştirmekle yükümlüdür, projelerin karmaşıklığı üst sınıflara doğru gittikçe artar. Her proje, bölüm elemanları ve sanayiden profesyonellerden oluşan bir jürinin tamamlanan projeleri değerlendirdiği bir açık jüriyle sonlanır. 

Güncel öğretim programı için tıklayınız.

Birinci Yıl

İlk yıl Temel Tasarıma ayrılmıştır. Burada öğrenciler tasarımın temel kavramları, görsel düşünme, farklı malzemelerin doğası ve yapısal ilkeler konusunda eğitim görür.

İkinci Yıl

İkinci yıl Endüstriyel Tasarım Stüdyoları tasarımda yenilikçilik, ürün stili, mevcut ürünlerin yeniden tasarımı ve ürün ve insan ilişkisi konularına odaklanır. Bu aşamadaki tasarım projelerinde önem verilen, ürünlerin işlevsel özelliklerinin yanı sıra sistemli düşünme ve ürün senaryosu kurma becerileridir.

Üçüncü Yıl

Üçüncü yıl Endüstriyel Tasarım Stüdyolarında düzenli olarak sanayiden firma ve kuruluşlarla, yerel topluluklarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışılır ve sürdürülebilirlik ilkeleri ve katılımcı tasarım ve araştırma uygulamalarını öne çıkaran projeler gerçekleştirilir. Öğrencilerin bireysel tasarım yaklaşım ve tarzlarını ve ürün bağlamına dair farkındalıklarını geliştirmek bu aşamadaki eğitim hedefleri arasında yer alır. 

Dördüncü Yıl

Dördüncü yıl stüdyolarında endüstriyel tasarım eğitimi çok farklı sektörlerle üniversite ve endüstri işbirliklerine odaklanır. Müfredatımızın mezuniyet öncesi son proje dersi olan Mezuniyet Projesi dersinde her öğrencinin bir firma ile işbirliği içinde tüm dönem boyunca tek bir tasarım projesi geliştirmesi beklenir. Öğrencinin eğitimi boyunca edindiği becerileri ve oluşturduğu tasarım yaklaşımını özgün bir şekilde yansıtacağı bu projede mezuniyetten önce profesyonel yaşamın belli bir ölçüde bir provasını yapması amaçlanmaktadır. Mezuniyet Projeleri Sergisi 2002 yılından beri her yıl üniversitenin, sanayinin ve mezunlarımızın geniş katılımıyla ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenmektedir.

Diğer Dersler

Tasarım stüdyosu dersleri öğrencilere derin teknik ve teorik bilgi sunan zorunlu derslerle desteklenir. Ders programımız, el çizimi, teknik çizim, üç boyutlu fiziksel model yapımı ve bilgisayar destekli üç boyutlu modellemeyi kapsayan görselleştirme ve modelleme tekniklerine yönelik dersler ile yapı, malzeme, uygulamaya yönelik fizik, üretim yöntemleri, ergonomi ve kullanıcı araştırmaları, pazarlama, tasarım yönetimi, tasarım tarihi ve tasarımın kültürel ve eleştirel yönlerini ele alan teorik dersleri içerir. Ders programımızda aynı zamanda, takı tasarımından çoklu medya tasarımına kadar çok farklı bilgi, beceri ve deneyimlere yönelik pratik ve teorik seçmeli dersler bulunur. Ek olarak, öğrencilerin üretim firmaları ve tasarım ofislerinde yaz stajları gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Programımız öğrencilerine, belli uzmanlık alanlarında kısıtlı kalmadan, endüstri ürünleri tasarımı dahilindeki farklı problem alanlarıyla başa çıkabilecek tasarım bilgi ve becerilerini sağlar. Mezunlarımız yaratıcı problem tanımlama ve çözme, tasarım süreci planlama ve yönetme ve tasarım odaklı araştırma yürütme konularında uzmanlaşmış, toplumsal, kültürel ve teknolojik bağlamlara duyarlı tasarımcılardır.