Misyon

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümünün misyonu, alanındaki eğitim, araştırma ve bilgiyi yayma faaliyetlerini sivil toplumun, kuruluşların ve firmaların katılımını içeren çeşitli yaklaşımlar kullanarak uluslararası standartlarda gerçekleştirmek; bireysel, sosyal, kültürel, çevresel, teknik ve ekonomik boyutları dikkate alarak yeni veya yenilikçi ürün, hizmet ve sistem çözümleri geliştirmeye katkıda bulunacak yaratıcı tasarımcılar ve tasarım araştırmacıları yetiştirmek; yüksek öğretimdeki gelişmeler ve geniş kapsamda paydaş gereksinimleri doğrultusunda program gözden geçirme ve yenileme yoluyla Türkiye’deki öncü konumunu sürdürmektir. 

Vizyon

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümünün vizyonu, sürdürülebilirlik ve ekonomik gelişme çerçevesinde insanlar, toplumlar, kuruluşlar ve firmalar için olumlu değişim yaratacak tasarım yaklaşımlarını geliştirmek ve hayata geçirmektir.