Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans Programı (M.S.)

Endüstriyel Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programı, disipline özgü yeni problem alanlarına ve güncel temalara ağırlık veren, endüstriyel tasarımın çok disiplinli yapısını vurgulayan, araştırma odaklı bir programdır. Hem endüstriyel tasarımda eğitimci olarak çalışmayı ya da araştırma yapmayı amaçlayanlara, hem de mesleki kariyerlerini sürdürürken tasarıma ilişkin araştırma ve yönetim becerilerini geliştirmek isteyenlere yöneliktir. Program, lisansüstü öğrencilere farklı seçenekler sağlamayı hedeflemekte ve tasarımın kültürel, kullanıma dair, yönetimsel, yasal ve teknolojik yönleri üzerine seçmeli dersler sunmaktadır.

Program, endüstriyel tasarım bölümü mezunlarının yanı sıra mühendislik, işletme, sosyoloji, mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarımı gibi farklı disiplinlerden ve birikimlerden gelen adaylara da açıktır. Diğer bölümlerden mezun olan adayların, lisans derslerinden oluşan ve alandaki temel bilgi ve becerileri içeren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir.

Program

Birinci ve İkinci Dönem

  • ID 501 Endüstriyel Tasarımda İleri Düzey Proje Geliştirme (3-6)6 [1]
  • ID 503 Endüstriyel Tasarımda Araştırma Yöntemleri I (3-0)3
  • 5 seçmeli ders

[1] 2021-22 eğitim-öğretim yılında ID 501 Lisansüstü Tasarım Stüdyosu I (2-2)3 dersi ile değiştirilmesi önerilmektedir.

Üçüncü Dönem

  • ID 500 M.S. Tez NC
  • ID 592 Endüstriyel Tasarımda Lisansüstü Seminerleri (0-2)NC

Dördüncü Dönem

  • ID 500 M.S. Tez NC

En az toplam kredi: 21
En az kredili ders sayısı: 7

Endüstriyel Tasarım Doktora Programı (Ph.D.)

ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü, yüksek lisans derecesiyle başvuru yapan adaylara Endüstriyel Tasarımda Doktora (Ph.D.) programı ve lisans dereceli adaylara Endüstriyel Tasarımda Bütünleşik Doktora programı sunmaktadır.

Doktora Programı yedi seçmeli ders ve tez çalışmasını kapsamaktadır. Tez, yürütülen araştırmanın yönteminin ve bulgularının kapsamlı ve açık aktarımını içermektedir. Alanda yapılmış diğer araştırmalara eleştirel bir yaklaşım, araştırma yöntemlerinin doğru ve ilkeli uygulanmasına özen gösterilmesi beklenir. Başlıca bir konu üzerinde sistematik bir araştırma ve sonucunda bilime özgün ve özlü katkı beklenmektedir.

Doktora programının süresi yüksek lisans sonrası için dört yıldır. Yüksek lisans sonrası doktora yapan öğrencinin dört dönemde derslerini tamamlaması ve en geç beşinci döneminde yeterlik sınavına girmesi gerekir. Doktora yeterlik sınavını geçen aday bir sonraki dönem tez önerisi savunmasını verir. Savunmayı geçen aday tezini tamamlayana kadar her dönem çalışmalarını Tez İzleme Komitesine sunar.

Program

  • ID 503 Endüstriyel Tasarımda Araştırma Metodları (3-0)3
  • ID 691 Endüstriyel Tasarımda Doktora Seminerleri (0-2)NC
  • ID 600 Ph.D. Tez NC
  • 7 seçmeli ders

En az toplam kredi: 21
En az kredili ders sayısı: 7

Başvuru için

Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans ve Doktora programlarına başvurular doğrudan Endüstriyel Tasarım Bölümü’ne değil, ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü aracılığıyla yapılmaktadır. Başvurular yılda iki kez kabul edilmektedir: Bahar dönemi (eğitim Güz döneminde başlamaktadır) ve Güz Dönemi (eğitim Bahar döneminde başlamaktadır).

Lisansüstü programlarımıza başvuru yapmayı planlayan adaylara, uzmanlık ve araştırma alanlarını görmek için akademik personelimizin web sayfalarına göz atmalarını öneririz. Ayrıca, Bölümümüzde şimdiye kadar lisansüstü düzeyde çalışılmış konular, yürütülmüş tezlerin kapsamı ve düzenlenen tasarım araştırmaları konferansları hakkında bilgi edinmek için web sayfamızın ‘Araştırma’ sekmesini inceleyebilirsiniz.

Özellikle tez çalışması için aklında belli bir araştırma konusu olan lisansüstü öğrenci adayları bizlere sorularını yöneltebilir, bu kapsamda, başvurularını yapmadan önce konuya ilgi duyabileceğini düşündükleri akademik personelle iletişime geçebilirler.

Başvurularını hazırlayan adaylara, Fen Bilimleri Enstitüsü’nün web sitesinde özellikle ‘Başvuru’ sekmesi altında yer alan en güncel bilgilerden faydalanmalarını öneririz. Aşağıda bağlantıları bulunan bilgilere de ayrıca bakmalarını tavsiye ederiz.

Dersler

Endüstriyel Tasarım Bölümü tarafından verilen lisansüstü derslerin listesi ODTÜ Akademik Katalog’da yer almaktadır. Hangi derslerin açılacağı dönemlere göre farklılık gösterebilmektedir. Geçerli yarıyılda açılan derslerin listesi ve ders programlarını görmek için lütfen bu bağlantıyı kullanın.