YAZ STAJLARI

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Sevgili Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencileri,

Yaz stajları eğitim sürecinizde kazandığınız teorik ve pratik bilgi ve becerileri mesleki uygulama alanlarına uyarlama becerilerinizi geliştirmek ve profesyonel uygulamalar ile farklı disiplinlerin bu uygulamalarda bir arada çalışma biçimleri hakkında deneyim kazanmanızı sağlamak amacı ile yürütülür. Bu doğrultuda eğitim programımızın önemli bir parçası olan ID290, ID390 ve ID490 yaz stajları ilgili staj sayfalarındaki açıklamalar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Sosyal Güvenlik: 2008 yılında yapılan yasal düzenleme ile üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan ve zorunlu yaz stajı yapmakla yükümlü olan öğrencilere Sosyal Güvenlik Sicil Numarası (T.C. Kimlik Numarası veya yabancı uyruklulara verilen kimlik numarası) ile Sigortalı İşe Giriş Belgesi düzenlenecek ve öğrenciler staj süresince sigortalı olacaklardır.

Bu nedenle;

ID 390 ve ID 490 stajlarını yapacak öğrenciler staj yapacakları yeri ve tarihi (aşağıda yapılan açıklamalar çerçevesinde) 2 (İki) ay önceden bölüm staj koordinatörüne bildirecek ve staj yerinin uygun görülmesi durumunda staj işlemlerinin takip eden adımlarını gerçekleştireceklerdir.

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi doldurulmadan staj yapılamayacak, yapılmış olsa bile kabul edilmeyecektir.

Staj derslerine kayıt stajın tamamlanmasını takip eden dönemde yapılmalıdır.

ID 290 Temel Atölye Stajı Ve Tasarımda Bilgisayar Okuryazarlığı

ID290 Yaz Stajı, birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrenciler için düzenlenir ve 4 hafta sürer. Bu süreç, fiziksel ve dijital modelleme teknikleri, malzemelerin işlenme yöntemleri ve atölye uygulamalarında iş güvenliği ve sağlığı hakkında temel bilgilerin yanı sıra uygulamalı alıştırmalar içerir.

Bilgisayar uygulamaları Mimarlık Fakültesi Bilgisayar İşliklerinde, atölye uygulamaları ise Mimarlık Fakültesi Model İşliklerinde gerçekleştirilir.

ID 390 Üretim Stajı

ID390 Yaz Stajı İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçen öğrenciler için düzenlenir ve 4 hafta sürer. Öğrencilerden staj süresince bir üretim tesisinde hammadde/yarı mamul madde girişinden başlanarak tüm üretim ve montaj süreçlerini izlenmeleri ve gözlemlerini raporlarına yansıtmaları beklenir.

ID 490 Ofis Stajı

ID490 Yaz Stajı üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa geçen öğrenciler için düzenlenir ve 6 hafta sürer. Öğrencilerden staj süresince bir tasarım ofisinde ya da araştırma merkezinde yapılan çalışmaları izlemeleri ve gözlemlerini raporlarına yansıtmaları beklenir.

Yaz Stajı Belgeleri

Yaz Stajları ile İlgili Genel Bilgiler

ID390 Yaz Stajı Formu

ID390 Yaz Stajı Değerlendirme Formu

ID490 Yaz Stajı Formu

ID490 Yaz Stajı Değerlendirme Formu

Yaz Stajı Sigorta Formu (Sağlık Hizmeti Alan)

Yaz Stajı Sigorta Formu (Sağlık Hizmeti Almayan)

ID390 Üretim Stajı Rapor Formatı

ID490 Ofis Stajı Rapor Formatı

Dilekçe