Yaz Stajları

Son Güncelleme:
22/03/2024 - 15:12

ID 290 TEMEL ATÖLYE STAJI ve TASARIMDA BİLGİSAYAR OKURYAZARLIĞI

A) Staj Süresi: Dört hafta (24 Haziran - 19 Temmuz 2024*, ön görülemeyen durumlar nedeniyle tarihlerde değişiklik yapılabilir)

Bu sürenin iki haftası "tasarımda bilgisayar okuryazarlığı", iki haftası ise "temel atölye uygulamaları" olarak gerçekleştirilmektedir.

* Yaz okulundan ders alacak öğrenciler ID290 yaz stajına katılamayacaktır.

B) Kapsam: Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçen öğrenciler ile üst sınıfta olup bu staj yükümlülüğünü yerine getirmemiş öğrenciler.

C) Amaç: Tasarımda bilgisayar okuryazarlığı bölümü öğrencilerin 2B ve 3B dijital modelleme becerilerini geliştirmeyi amaçlar.

Atölye uygulamaları bölümü öğrencilere 3B fiziksel modelleme teknikleri ve malzemelerin işlenme yöntemleri hakkında temel bilgilerin yanı sıra iş güvenliği ve sağlığı kapsamında mevcut atölye ekipmanlarını kullanarak uygulamalı alıştırmalarla söz konusu teknikler ve yöntemler hakkında deneyim kazandırmayı amaçlar.

D) Staj Yeri: Bilgisayar uygulamaları Mimarlık Fakültesi Bilgisayar İşliklerinde, atölye uygulamaları ise Mimarlık Fakültesi Model İşliklerinde gerçekleştirilmektedir.