Endüstriyel Tasarım Bölümü Yan Dal Programı

Endüstriyel Tasarım Bölümü yan dal programı, öğrencilere tasarım kavramlarını tanıtır ve tasarımın kültürel değerler ve endüstri üzerindeki etkisini irdeler. Program, karar verme ve insan-ürün etkileşimi için bir araç olarak değer kazandırma eylemini içerir. Amaç, tasarım odaklı düşünme kavramlarını rekabet ve teknolojik gelişmeler bağlamında tanıtmaktır. Tasarımın bir kuruluşa nasıl fayda sağlayacağına ve bunun genel stratejik plan üzerindeki etkilerine özellikle önem verilir. Ürün geliştirme, yöntembilim, yaratıcılık, stratejik planlama ve insan merkezli tasarım perspektiflerinden ele alınır.

ODTÜ'de Yan Dal ve Çift Anadal Programları

ODTÜ'deki diğer yan dal ve çift ana dal programlarının listesine buradan ulaşabilirsiniz.