ODTÜ/BİLTİR-UTEST Ürün Kullanılabilirlik Test Birimi

ODTÜ/BİLTİR-UTEST, ürün tasarımı sürecinde kullanıcı değerlerini ve ihtiyaçlarını temel alan bilgi, yöntem ve araçların geliştirildiği, üniversite bünyesinde kurulmuş kar amacı taşımayan bir araştırma laboratuvarıdır. Birimde ürün tasarımı çalışmalarına destek vermek ve akademik bilgi üretmek amaçlı kullanıcı odaklı tasarım araştırmaları gerçekleştirilmektedir. UTEST, Türkiye'deki ilk kurum dışı kullanılabilirlik laboratuvarı olarak kurulmuştur; kuruluşundan bu yana, Türkiye'de Ürün Kullanılabilirliği ve Kullanıcı Odaklı Tasarım çalışmalarının gelişmesine katkı sağlayan öncü kuruluşlardan biri olmuştur.

Üyeler: Gülşen Töre Yargın, Güzin Şen, Semih Danış, Aslıhan Tokat, Mert Kulaksız

https://utest.metu.edu.tr/tr


SustainDRL Araştırma Grubu

YTM-MATPUM, Yapılı Çevre ve Tasarım Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesindeki SustainDRL araştırma ekibi, sürdürülebilirlik için tasarım alanında yenilikçi araştırma yöntemleri ve araçları geliştirmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır. Tasarım araştırma projelerindeki araştırma konuları, gelişen tasarım, açık tasarım, kapsayıcı tasarım, birlikte tasarım ve döngüsel ekonomi yaklaşımlarını benimseyen, yerelleştirme, kişiselleştirme ve yükseltme, ürün bağlılığını sağlama ve ürün ömrünü uzatma, kaynakların etkin kullanımı ve sürdürülebilir davranış değişikliğini içerir. SustainDRL'deki araştırmacılar, hem tasarım eğitiminde hem de araştırma projelerinde sürdürülebilirlik ölçütlerinin daha derinlemesine araştırılmasını ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla, Deneyim Yansıtma Modellemesi (DYM), Biyomimikri Eskiz Analizi (BEA), Kullanıcı Eğilimleri için Tasarım (KET) ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) gibi çeşitli yenilikçi tasarım araştırma yöntemleri ve fikir üretme araçları geliştirdi ve bir araya getirdi. SustainDRL araştırma ekibi, ODTÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) ve TÜBİTAK programları aracılığıyla Araştırma ve Geliştirme projeleri de dahil olmak üzere sürdürülebilirlik için tasarım alanında farklı proje önerileri geliştirmekte ve ilgili araştırma projelerini yürütmektedir. Araştırma bulguları ve içgörüleri birçok ulusal ve uluslararası yayın ve etkinlik aracılığıyla paylaşılmıştır.

Üyeler: Çağla Doğan, Senem Turhan, Dilruba Oğur, Yekta Bakırlıoğlu

https://www.instagram.com/sustaindrl


Tasarım Stüdyosu Araştırma Grubu

Tasarım Stüdyosu Araştırma Grubu, tasarım stüdyosu eğitiminin alternatif tarihlerine, kuramlarına ve metodolojilerine eğilir.

Üyeler: Gülay Hasdoğan, Naz A.G.Z. Börekçi, Fatma Korkut

https://www.instagram.com/designstudioresearchgroup/


Kullanıcı Deneyimleri ve Arayüzleri (UXI) Araştırma Grubu

Kullanıcı Deneyimleri ve Arayüzleri (UXI) Araştırma Grubu, ürünlerdeki, mobil uygulamalardaki, hizmetlerdeki ve sistemlerdeki iyileştirme ve yenilikleri kullanıcı etkileşimi bakış açısıyla araştırmaktadır.

Üyeler: Owain Pedgley, Bahar Şener-Pedgley, Evren Akar