Son Güncelleme:
14/05/2024 - 10:31

Endüstriyel Tasarım Lisans (B.ID) Programı:

Endüstriyel tasarımcı olmak için çizim yeteneği gerekir mi?

Çizimler, tasarım fikirlerimizi geliştirirken ve bu fikirleri görsel olarak başkalarına ifade ederken kullandığımız araçlardır. Nasıl ki bir dilde okumayı, yazmayı ve konuşmayı pratik ettikçe o dildeki iletişimimiz gelişiyorsa, tasarım iletişimi için kullandığımız el çizimi de geliştirilebilir bir beceridir. El çizimiyle kendinizi iyi ifade edebildiğinizi düşünüyorsanız, elbette ki bu bir avantajdır. Öte yandan, öğrencilerin bölümümüze böyle bir çizim becerisini önceden kazanmış olarak gelmesi beklenmez. Ders programında dört akademik döneme yayılan zorunlu "Tasarım İletişimi" dersi ve bunu destekleyen seçmeli derslerde öğrencilerimizin çizim becerilerini tasarım süreçlerinde etkili bir şekilde kullanacak seviyeye getirmesi amaçlanır. Dolayısıyla çizim becerilerinizi geliştirme konusunda istekli ve gayretli iseniz bu yeterli olacaktır. Bununla birlikte, çizim tasarımcının iletişim için kullandığı tek araç değildir. Öğrencilerimiz birinci sınıfta verilen "Tasarımda Bilgisayar" dersinde ve birinci sınıf yaz stajındaki bilgisayar modülünde iki ve üç boyutlu sayısal görselleştirme-modelleme araçlarını da kullanmayı öğrenirler. Endüstriyel tasarımda çizimin yaratıcı fikirlerin gelişmesinde ve ifadesinde çok önemli bir araç olduğunu, fakat sadece bu becerinin iyi bir tasarım ortaya koymak için yeterli olmayacağını belirtmek isteriz.

Bölüm mezunlarının iş olanakları nelerdir? Bölümden mezun olduktan sonra neleri tasarlayabilirim?

Endüstriyel tasarımcıların danışman veya firma çalışanı olarak verdiği hizmetlerden, elektrikli ev aletleri, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, seramik sağlık gereçleri, mutfak gereçleri, sofra ürünleri ve aksesuarları, kişisel aksesuarlar, ambalaj, ev ve ofis mobilyası, kent mobilyası, aydınlatma ve ulaşım gibi çok çeşitli sektörlerden firmalar yararlanır. Sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları da endüstri ürünleri tasarımcılarının uzmanlığından yararlanabilirler. Bu sektör ve çalışma biçimlerine ilave olarak, son birkaç on yıldır, endüstriyel tasarım mezunları sistem tasarımı, deneyim tasarımı, hizmet tasarımı gibi yeni gelişen faaliyet alanlarında görev almaktadır. Bu açıdan son yıllarda yaygınlaşan çalışma biçimlerinden biri kullanıcı deneyimi (UX) araştırmacısı ve tasarımcısı olarak çalışmak, bir diğeri ise bireysel ya da disiplinlerarası ekiplerle kendi girişimlerini kurmaktır.

Erasmus olanakları neler? Öğrenciler hangi kriterlere göre seçiliyor ve gönderiliyor?

Lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz Erasmus öğrenci değişimi programına yoğun ilgi gösteriyor. Gerek Erasmus programı kapsamında gerekse ilgili bölümlerle yaptığımız ikili anlaşmalar kapsamında bir veya artarda iki dönem değişim öğrencisi olunabiliyor. Lisans öğrencilerimiz genellikle üçüncü sınıfın birinci veya ikinci dönemi ile dördüncü sınıfın birinci döneminde değişim öğrencisi olmayı tercih ediyorlar. Ayrıca Erasmus staj programı kapsamında, üçüncü veya dördüncü sınıfın sonunda, yaz aylarında, yurtdışındaki tasarım ofislerinde staj yapan öğrencilerimiz de oluyor. Yurtiçindeki ve yurtdışındaki tüm değişim programlarına, anlaşmalı olduğumuz okullara, başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin güncel bilgiye ODTÜ Uluslararası İş Birlikleri Ofisinin ilgili sayfalarından erişebilirsiniz: http://ico.metu.edu.tr/

Mezuniyet Projelerinde işbirliği yapılan firmaları bölüm mü ayarlıyor, firmalarla öğrenciler mi iletişime geçiyor?

Mezuniyet Projelerinde işbirliği yapılan firmaları Bölüm ayarlıyor. 20 yıldır firma işbirlikleri ile yaptığımız projelerde şimdiye kadar çok farklı sektörlerden firma ile çalıştık. Öğrenciler son sınıfa geldiklerinde mezuniyet projelerinde hangi sektörlerle işbirliği içerisinde çalışmak istediklerini ve ne tür bir proje yapmak istediklerine dair hedeflerini aşağı yukarı belirlemiş oluyorlar. Biz de Bölüm olarak, içinde bulunduğumuz akademik yılda mezuniyet projelerine destek verip veremeyeceklerini öğrenmek için firmalarla iletişime geçiyoruz. Olumlu geri dönüş yapan firma listesini öğrencilerimizle paylaşıyoruz. Öğrencilerimizin bizlere daha önce çalışmadığımız firma önerilerinde bulundukları zamanlar da olabiliyor. Böyle bir durumda firma ile iletişime geçip ürün geliştirme altyapısı ve kadrosu, sektörel deneyim, üretim imkanları gibi kriterleri de göz önüne alarak öğrencilerimize proje sürecinde beklenen katkıyı verip veremeyeceklerini değerlendiriyoruz.

Bölümde hangi bilgisayar programları öğretiliyor ve kullanılıyor?

Bölümümüz öğrencileri iki boyutlu (2B) görselleştirme için Adobe Illustrator (vektörel çizim), Adobe Photoshop (görsel düzenleme), Üç boyutlu (3B) modelleme için Autodesk Fusion, Rhinoceros, gerçekçi 3B görselleştirme/"render" için Keyshot, kullanıcı arayüzü tasarımı ve etkileşimli prototipleme için Figma gibi dijital araçlar/programlar kullanmakta, bu programların nasıl kullanılacağına yönelik eğitimler "Tasarımda Bilgisayar" dersinde ve birinci sınıf yaz stajındaki bilgisayar modülünde verilmektedir. Bunlara ek olarak "Interactive Multi Media Design" (Etkileşimli Çoklu Ortam Tasarımı), ve "Visual Narrative in Design" (Tasarımda Görsel Anlatı) gibi derslerde, bu derslerin içerikleri için özelleşmiş bilgisayar programlarının kullanılması da söz konusudur. Bu programlara Unity gibi oyun motorları ve Adobe After Effects gibi animasyon geliştirmeye yönelik araçlar örnek gösterilebilir. Kullanılan yazılımlar değişen ihtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak güncellenmektedir. Burada belirttiğimiz yazılımlar yakın zamanda kullanılan araçları örneklemektedir.

Bölümde bilgisayar eğitimi hangi senede başlıyor?

Öğrencilerimiz birinci sınıfta verilen "Tasarımda Bilgisayar" dersinde ve birinci sınıf yaz stajındaki bilgisayar modülünde iki ve üç boyutlu sayısal görselleştirme-modelleme araçlarını kullanmayı öğrenirler (Bkz. Bölümde hangi bilgisayar programları öğretiliyor ve kullanılıyor?) Öğrencilerimiz birinci sınıfta edinmeye başladıkları bu becerileri stüdyo ve diğer uygulamalı derslerde tasarım fikirlerini görselleştirmek ve en etkili şekilde sunmak için kullanır ve geliştirirler.

Bölüme dair genel bir bilgi almak istesem hangi kaynaklara başvurabilirim?

https://id.metu.edu.tr/tr/hakkinda sayfasını ziyaret etmenizi öneririz.

Endüstriyel Tasarım okumayı isteyen bir öğrencide ne gibi beceriler/yatkınlıklar olmalıdır?

Bu soruya profesyonel bir endüstriyel tasarımcıdan beklenen bilgi ve becerileri açıklayarak cevap vereceğiz. Bir endüstriyel tasarımcının, tasarım süreç ve yöntemleri, kullanıcı ihtiyaçlarını saptama, araştırma kurgulama, yürütme, analiz etme, üretim yöntemleri, malzeme seçimi ve pazarlama gibi konularda bilgi sahibi olması; elle ve bilgisayar ortamında çizim (iki boyutlu) ve modelleme (üç boyutlu), sözlü sunum yapma, görsel sunum hazırlama, raporlama (yapılan işi dokümante etme) gibi becerilere sahip olması beklenir. Bu bilgi ve becerileri edinmek için istekli iseniz, sizin ilgi ve yatkınlıklarınız yukarıda listelen mesleki bilgi ve becerilerle parallelik gösteriyorsa Endüstriyel Tasarım size uygun bir bölüm tercihi olacaktır. Özellikle çizim yeteneğinin gerekli olup olmadığı konusunda bilgi almak isterseniz "Endüstriyel tasarımcı olmak için çizim yeteneği gerekir mi?" sorusuna verdiğimiz detaylı cevaba göz atabilirsiniz.

Bölümünüzün endüstri mühendisliğinden farkı nedir?

Bu soruya cevabımızı bir örnekle* açıklamak isteriz. Diyelim ki elimizde bir kahve makinesi var. Endüstriyel tasarımcılar, bu kahve makinesini, kullanıcıların ihtiyaçlarını ve kahve makinesinin kullanılacağı koşulları gözeterek, bunlara uygun işlevler ve formlar belirleyerek tasarlar. Bu süreçte kahve makinesine hangi teknolojilerin entegre edileceği, bir kullanıcının bu kahve makinesini nasıl kullanacağı (örn: arayüzünün nasıl bir etkileşim sunacağı, cezvesine ait sap kısmının el ergonomisine uygunluğu, kullanıcının sırayla uygulayacağı adımların belirlenmesi), ürünün hangi malzemeler kullanılarak ne şekilde üretileceği, ürünün kullanım döngüsü (örn: Bozulursa tamir edilebilir mi, atılırsa doğaya zarar verir mi?) vb. hakkında önemli kararlar verir. Endüstri mühendisleri ise bu kahve makinesinin üretildiği bir üretim tesisindeki ya da bu kahve makinesinin satılacağı bir teknoloji mağazasındaki işleyişi ve hizmeti daha verimli, hatasız, etkin vb. kılacak bir bir sistem kurgular. Bunu yaparken de ODTÜ Endüstri Mühendisliği web sitesinde de (https://tercih-ie.metu.edu.tr/tr/em-meslegi) belirtildiği gibi "matematik, yöneylem araştırması, istatistik ve bilişim bilimlerini, sosyal ve doğa bilimleri bilgilerini, mühendislik prensiplerini bir arada kullanır". Her iki bölümde verilen derslerin içeriklerini incelemeniz iki bölüm arasındaki belirgin farkları sizin için daha da anlaşılır kılacaktır.

*Bu örneğin gerek endüstriyel tasarımcıların gerekse endüstri mühendislerinin çalıştığı sektörlerden sadece bir iki tanesini örneklediğini belirtmek isteriz.


Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans (MSc) Programı:

Endüstriyel tasarım dışında bir bölümden mezunum. Okuduğum bölümün de bilgisini kullanarak kendimi endüstriyel tasarım alanında geliştirmek istiyorum. Yüksek Lisans programınıza başvurabilir miyim?

Endüstriyel Tasarım Yüksek Lisans programımız, endüstriyel tasarım bölümü mezunlarının yanı sıra mühendislik, işletme, sosyoloji, mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarımı gibi farklı disiplinlerden ve birikimlerden gelen adaylara da açık araştırma odaklı bir programdır. Diğer bölümlerden mezun olan adayların, lisans derslerinden oluşan ve alandaki temel bilgi ve becerileri içeren bilimsel hazırlık programını tamamlamaları gerekmektedir. Lisans programında edindiğiniz bilgileri de kullanarak endüstriyel tasarım alanında bir araştırma yürüterek alana bilimsel katkı sağlayabilir, araştırma becerilerinizi geliştirebilir, bilginizi derinleştirebilirsiniz.

Endüstriyel Tasarım okumak hayalimdi. Ancak lisans eğitimimde bu bölüme girmek mümkün olmadı. Yüksek lisans eğitimi ile bu hayalimi gerçekleştirmem mümkün müdür?

Bir mesleğin bilgi ve becerilerini kazanmak ve unvanını alabilmek, ancak o meslekle ilgili lisans eğitimi yapmakla mümkündür. Diğer bir deyişle, bir meslek veya meslek unvanını ancak lisans öğretimi ve lisans diplomasında yer alan unvan sağlayabilmektedir. Yüksek lisans öğrenimi, belirli bir konuda uzmanlaşmanın ilk basamağını oluşturmakta; ancak, kişilere bu eğitime göre bir meslek veya mesleki unvan sağlamamaktadır. Dolayısıyla endüstriyel tasarım yüksek lisans programı endüstriyel tasarım konusunda temel mesleki bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaz, öte yandan farklı disiplinlerden gelen adayların kendi bilgilerini de kullanarak endüstriyel tasarım alanında özgün bir araştırma yürütmelerine olanak sağlar.

Endüstriyel Tasarım dışında bir bölümden mezunum. Bilimsel Hazırlık süreci nasıldır? Almam gereken dersler nelerdir?

Bölümümüzde Yüksek Lisans programına farklı disiplinden kabul edilen öğrencilere 1 dönem Bilimsel Hazırlık programı uygulanır. Bilimsel Hazırlık öğrencilerine lisans derslerinden iki adet 3'er ODTÜ kredili ders verilir. Öğrencilerin başladıkları döneme ait dersleri öğrenmeleri için kayıt öncesi Bölüm sekreterliğimiz ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

NOT: Yönetmelik gereği; Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en az CC notu, lisansüstü derslerinden en az CB notu almaları ve programı 2,50 genel not ortalaması ile tamamlamaları gerekir.