Araştırma ve eğitimde ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü bilgisayar destekli tasarım, görüntü işlem, masaüstü yayıncılık, çoklu ortam sunumları ve veri analizi çalışmaları için Fakülte Bilgisayar Biriminden, görsel eğitim malzemeleri ve yayınlar için ise Fakülte Bilgi ve Dokümantasyon Biriminden yararlanmaktadır. Ayrıca bölüm, fakülte içinde bulunan ahşap, metal, plastik, seramik ve bilgisayar destekli üretim ve hızlı prototipleme işliklerini, ve baskı ve fotoğraf çalışmaları için grafik sanatlar işliğini kullanmaktadır.

Stüdyolar

Endüstriyel Tasarım Bölümünde eğitim ağırlıklı olarak haftada 12 saat olan tasarım derslerinden oluşmaktadır. Meslek eğitimini uygulamalı olarak öğrencilere aktaran bu dersler, stüdyo ortamında gerçekleştirilmektedir ve her sınıfın kendine ait bir stüdyosu bulunmaktadır. Yüksek yan pencerelerin yanı sıra, tavan pencerelerinden de ışık alan stüdyolar görsel çalışmalara uygun ortamlardır. Stüdyolarda, her öğrencinin  kendine ait bir çalışma alanı bulunmaktadır. Öğrencilerin araştırma sonuçlarını ve tasarım süreçlerini sergileyebilecekleri duvar panoları ile çevrili stüdolarda, ayrıca hareketli panolar da bulunmaktadır.

stüdyolar2

Model İşliği

Mimarlık Fakültesi, öğrencileri ve akademik personeline ders ve araştırma projeleri kapsamındaki form ve detay geliştirme, model ve prototip üretimi vb. çalışmalarında ihtiyaç duyulabilecekleri donanımlara sahip bir Model İşliği sağlamaktadır. Model işliğinde geleneksel ahşap, metal ve seramik üretim tekniklerinde kullanılan alet ve donanımların yanı sıra üç boyutlu yazıcılar, lazer kesici ve üç boyutlu freze gibi yüksek teknolojili donanımlar da bulunmaktadır.

Model işliği: Ahşap işliği, Metal işliği, Seramik Stüdyosu, Bilgisayar Destekli Üretim İşliği ve Öğrenci Çalışma Alanı olmak üzere beş ayrı bölümden oluşmaktadır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, eğitim programının bir parçası olarak birinci sınıf öğrencilerine model işliklerinin güvenli ve verimli kullanımı ve üç boyutlu fiziksel model üretimi ile ilgili temel bilgi ve deneyimi sağlayan bir yaz uygulama çalışması yürütmektedir.

workshop2

Bilgisayar İşliği

Mimarlık Fakültesi Bilgisayar İşliği’nde boyutu değiştirebilir bir bilgisayar dersliği, öğrenciler için bilgisayarlar, toplantı alanı ve ortak çalışma alanı bulunmaktadır.

bilgisayar1