Endüstriyel tasarımcılar, geliştirdikleri ürün ve sistemlerle değişimi mümkün kılma konusunda özelleşmiş, yaratıcı uzmanlardır.

Endüstriyel tasarımcılar, geliştirdikleri ürün ve sistemlerle değişimi mümkün kılma konusunda özelleşmiş, yaratıcı uzmanlardır. Bu ürün ve sistemler, yaratıcı ve ilham verici nitelikleri, kullanıcılarına sundukları estetik deneyim, işlevsellikleri ve etkileşimleri ile kullanıcılarını kendilerine bağlama, kullanıcılarını üretken ve güçlü kılma, zamanla değişen ihtiyaçlara ve tercihlere göre evrilebilme, yerel kaynaklar ile yerel bilgi ve becerileri destekleme, üretim ve kullanım süreçlerinde malzeme, enerji, su gibi kaynakları verimli kullanma özellikleriyle öne çıkar. Endüstri ürünleri tasarımcıları, bu ürünlerin ve sistemlerin hayata geçirilmesinde, parti veya seri üretim, atölye üretimi, kendin-yap ve açık tasarım gibi farklı üretim ölçeklerini ve yaklaşımlarını bir arada kullanabilirler.

Endüstriyel tasarımcılar, bireysel, sosyal, kültürel, çevresel, teknik ve ekonomik boyutları dikkate alarak ürün yaşam döngüsünün bütününe odaklanırlar. Endüstri ürünleri tasarımı uzmanlığı, yerel bilgiye erişmek için kullanıcı davranışını ve ihtiyaçlarını araştırmayı ve anlamayı; olumlu bir kullanım deneyimi için kullanım ve etkileşim senaryoları geliştirmeyi; değişime ihtiyaç duyulan alanlarda ilham veren, kalıcı çözümler geliştirmeyi; onarımı, yeniden kullanımı, kısmen veya tamamen yenilenmeyi mümkün kılarak ürünlerin kullanım ömrünü uzatmayı; gezegenimizin sınırlı kaynaklarını dikkate alarak sorumlu üretim ve kullanım yaklaşımlarını gözetmeyi kapsar.

Endüstriyel tasarımcılar, ürün geliştirme süreci ile kullanım sürecini yakınlaştırmak için kullanıcı merkezli tasarım araştırması yöntemlerinden faydalanırlar. Bunlar, gözlem, mülakat, odak grup çalışması gibi açıklayıcı ve değerlendirmeye yönelik yöntemler ile tasarım çalıştayları, iki veya üç boyutlu kolaj, velcro modellemesi, kullanıcı günceleri gibi yaratıcı ve katılımcı yöntemleri içerir.

Endüstri ürünleri tasarımcılarının danışman veya firma çalışanı olarak verdiği hizmetlerden, elektrikli ev aletleri, tıbbi cihazlar, tüketici elektroniği, seramik sağlık gereçleri, mutfak gereçleri, sofra ürünleri ve aksesuarları, kişisel aksesuarlar, ambalaj, ev ve ofis mobilyası, kent mobilyası, aydınlatma ve ulaşım gibi çok çeşitli sektörlerden firmalar yararlanır. Sivil toplum örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşları da endüstri ürünleri tasarımcılarının uzmanlığından yararlanabilirler.

Alanında öncü ve lider kurumlardan biri olan ODTÜ Endüstriyel Tasarım Bölümü, Türkiye'de en başarılı üniversite adayları tarafından tercih edilmektedir.

ODTÜ'de 1969 yılında Mimarlık Bölümü programı içinde ABD'li endüstriyel tasarımcı David K. Munro tarafından verilmeye başlayan endüstri ürünleri tasarımı dersleri, Türkiye'de bu alanda açılan ilk derslerdir. 1979 yılında lisans programını açan ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, 1981 yılında Uluslararası Endüstriyel Tasarım Örgütleri Konseyi'nin (ICSID, International Council of Societies of Industrial Design) Türkiye'den ilk üyesi olmuştur. Bugün bölümümüz, dört yıllık lisans programı, disiplinlerarası yüksek lisans programı ve doktora programından oluşan kapsamlı bir eğitim programına sahiptir.

Alanında öncü ve lider kurumlardan biri olan ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Türkiye'de en başarılı üniversite adayları tarafından tercih edilmektedir. Bölümümüz, eleştirel düşünmeyi vurgulayan bir eğitim yaklaşımını benimsemiştir. Çeşitli sektörlerden yerel, ulusal ve uluslararası paydaşların işbirliğiyle yürütülen eğitim projelerinin gerçekleştirildiği tasarım stüdyoları ve açık jüri değerlendirmesi, eğitim ortamımızın ana unsurlarıdır. 2002 yılından bu yana düzenlediğimiz mezuniyet projeleri sergisinde yer alan öğrenci projelerine bugüne dek çeşitli sektörlerden yüze yakın firma danışmanlık yapmıştır. Son yıllarda bölümümüz, sürdürülebilirlik için tasarım yaklaşımını eğitim anlayışına katmak için önemli adımlar atmıştır. Amacımız, mezunlarımızın, yerel ve küresel tasarım camiasının yaratıcı, öngörülü, sosyal ve çevresel farkındalığa sahip üyeleri olmalarıdır.

Lisansüstü programlarımızın amacı, tasarım araştırmasına dayalı ve tasarıma özel bilgi, araç, teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Lisansüstü programlarımız, yurtiçinde ve yurtdışında akademi ve endüstri üzerinde etkili tasarım araştırmacılarının yetiştirilmesine katkıda bulunmuştur. ODTÜ/BİLTİR-ÜTEST Ürün Kullanımı Test Birimi, 2003 yılından bu yana endüstri destekli araştırma projelerinde lisansüstü öğrencilerimizin yer almalarını desteklemektedir. Delft Teknoloji Üniversitesi'yle ortak yürütülen Etkileşim için Tasarım Araştırması programı, kullanıcı-ürün etkileşimi için tasarım ve araştırma alanında uzmanlaşmayı destekleyerek uluslararası akademik işbirliği ve etkileşim açısından önemli fırsatlar yaratmıştır. Endüstri veya kamu destekli araştırma projelerinin yanı sıra, lisansüstü öğrencilerimiz tasarım eğitimini ve pratiğini iyileştirmeye yönelik araç, teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi amacıyla araştırma ortamı olarak tasarım stüdyolarını da tez çalışmalarına katmaktadırlar.

Bölümümüzün ABD, Almanya, Avustralya, Hollanda, İspanya, İtalya gibi dünyanın çeşitli ülkelerinden tasarım okullarıyla öğrenci ve personel değişimi anlaşması vardır. Bölümümüz, yerel tasarım etkinliklerinde, yarışmalarda, fuarlarda ve sergilerde olduğu kadar uluslararası tasarım etkinliklerinde, araştırma toplantılarında ve ağlarında da etkin bir katılımcıdır. Bölümümüz, Almanya, Belçika, Hollanda, İsrail ve Yunanistan'dan okullarla ortak birçok uluslararası çalıştaya ev sahipliği yapmıştır. Bölüm mezunlarımız, ulusal ve küresel düzeyde etki yapan nitelikli tasarımların geliştirilmesine katkıda bulunmakta, Türkiye'de endüstri ürünleri tasarımı bölümlerinde akademik liderler olarak rol oynamaktadırlar. ODTÜ, Türkiye'nin en nitelikli eğitim kurumları arasındadır; bölümümüz, Red Dot Tasarım Sıralamalarında ve Domus Dergisinin hazırladığı Avrupa'nın En İyi 100 Mimarlık ve Tasarım Okulu listesinde en iyi tasarım okulları arasında yer almıştır. 

METU Industrial Design Impact and Influence dokümanını buradan indirin!