Araştırma Alanları

Tasarım kültürleri ve tasarım teorisi

Tüketim ve maddi kültür çalışmaları; tasarımın kültürel eleştirisi; Türkiye'de tasarım kültürleri; toplumsal cinsiyet; teknoloji ve tasarım; tasarım kuramları; bilim ve teknoloji çalışmaları ve tasarım; tasarımda (post)fenomenolojik perspektifler

Tasarım Eğitimi

Üniversite-endüstri işbirlikleri; tasarım eğitiminde sanal araçlar; tasarım düşüncesi; disiplinler arası tasarım eğitimi; tasarım eğitiminde katılımcı araçlar

Tasarım yönetimi

Endüstride tasarımcının rolü; tasarımda disiplinler arası ve disiplinler üstü işbirliği; tasarımda ekipler ve ekip çalışması; tasarım koruması

Tasarım yöntemleri

Konsept geliştirme araçları; üretici yöntemler; katılımcı yöntemler; kanıt bazlı değerlendirme yöntemleri; ürün iyileştirme stratejileri, görsel anlatı teknikleri

Tasarım tarihi

Endüstriyel tasarım tarihi; Türkiye'de tasarım politikaları; Türkiye'de tasarım söylemleri; Türkiye'de tasarım kültürleri

Toplumsal tasarım ve sürdürülebilirlik

Türkiye endüstrisinde sürdürülebilirlik; ürün-servis sistemi tasarımı; kullanım sonrası tasarım düşüncesi; toplumsal inovasyon için tasarım; dönüşüm için tasarım; tasarım aktivizmi; katılımcı tasarım; birlikte tasarım; açık kaynaklı tasarım

Kullanıcı odaklı tasarım

Kullanıcı odaklı tasarım; kullanıcı deneyimi tasarımı ve araştırması; kullanılabilirlik; arayüz tasarımı; etkileşim tasarımı; malzeme deneyimi