12 Ağustos 2022 tarih ve 31921 sayılı Resmi Gazete ile ilan edilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü’nde istihdam edilecek 1 adet Araştırma Görevlisi kadrosu için başvuruda bulunmuş adaylara ait nihai sonuç bağlantıda belirtilmiştir.


Son Güncelleme:
08/09/2022 - 03:00