Assist. Prof Işıl Oygür from Ozyegin University will be giving a seminar titled “Design research from academy to practice” on Friday May 11th 2018 on 14:00, as part of ID 480 Design Management seminars. We are looking forward to see all of you who are interested at Kubbealtı. Isil Oygur is an assistant professor of industrial 

11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 14:00'da Özyeğin Ünviersitesi'nden Yrd. Doç. Dr Işıl Oygür, ID 480 Design Management dersi kapsamında "Design research from academy to practice" adlı bir seminer gerçekleştirecek. Kubbealtı'ndaki sunuma ilgilenen herkesi bekleriz. (Sunum dili İngilizce olacaktır.)

Dr. Işıl Oygür doktora derecesini Washington State University, Disiplinlerarası Doktora Programı'ndan 2012 yılında, yüksek lisans derecesini İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden 2006 yılında, lisans derecesini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden 2003 yılında almıştır. Doktora derecesini takiben dört yıl Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde görev yapmıştır. Akademik çalışmalarının öncesi Can Yalman Design ve Trexta'da endüstri ürünleri tasarımcısı olarak çalışmıştır. 2012 yılından beri değişik sektörlerden ulusal ve uluslararası firmalara tasarım araştırması ve stratejik tasarım desteği vermektedir. Dr. Oygür'ün araştırmaları başta etnografi olmak üzere tasarımda araştırma yöntemleri, tasarım antropolojisi, kullanıcı-odaklı tasarım ve tasarım pedagojisine yoğunlaşmıştır.


Son Güncelleme:
11/11/2022 - 19:00