Bursun Amacı

Bu burs Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) mezunu ve eğitimci Prof. Dr. Necdet Teymur anısına verilecektir.

Bursun amacı mimarlık, endüstri ürünleri tasarımı veya şehir ve bölge planlama alanlarında tasarım kuramı ve/veya eğitim konularında Doktora çalışması yapan ve akademisyen olmayı hedefleyen öğrencilere maddi destek sağlamaktır.

Bursu kazanan öğrenci doktora araştırmalarının yanı sıra:

a) Necdet Teymur'un eserlerini ve ilgili toplanmış dokümantasyonu bir arşiv olarak düzenleyecek,

b) Arşivi elektronik ortamda ulaşılabilecek bir hale getirecektir.

Başvuru Koşulları

a) ODTÜ Mimarlık Fakültesi Bölümlerinde Doktora Programlarından birine kayıtlı olmak,

b) Yukarıda belirtilen amaca uygun bir araştırma konusu üzerinde çalışıyor olmak,

c) Yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş, tez önerisini yapmış ve üç yıl içinde doktora programını

bitirebilecek durumda olmak,

d) Üniversitede eğitimci olmaya niyetli olmak,

e) Başka burs alıyor olmamak.

Burs Tutarı

Burs 3 yıl süresince ayda 2500 Türk Lirasıdır. Burs miktarı günün koşullarına göre yeniden

değerlendirilebilir.

Bursun ödenmesi ODTÜ Mimarlık Fakültesi Mezunları Bilgi ve İletişim Derneği (OMİM) tarafindan yürütülecektir.

Başvuru Süreci

Aşağıdaki bilgileri içeren imzalı bir niyet mektubu ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığına teslim edilecektir:

– Kayıtlı olduğu Doktora programı

– Doktora Yeterlik Sınavı tarihi

– Tez başlığı, araştırma ilgi alanları ve

– Hedeflenen Doktora tez çalışması konusu

Takvim

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2019

Mülakat: 7 Mayıs 2019, 10:00

Sonucun duyurulması: 10 Mayıs 2019

Necdet Teymur Bursu'nu alacak olan doktora öğrencisi, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Bölümlerinin temcilerinden oluşan Degerlendirme Kurulu tarafindan başvurular arasından belirlenir.

Bursun sona ermesini izleyen ilk akademik dönemde burs, belirtilen amaçlar doğrultusunda yeni bir doktora öğrencisine verilir.


Son Güncelleme:
11/11/2022 - 18:40