Çoban ve sürü ilişkisi üzerine dış ortamda oynamak üzerine kurgulanmış, eğlenceli ve deneysel bir oyun. Öğr. Gör. Evrim Şahin tarafından yürütülen ID413 Interactive Prototyping for Designers dersi kapsamında, dersi alan yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından gerçekleştirilmiştir. Proje blog`uhttp://www.sheeperd.com/

Proje Ekibi:
Ahmet Burak Aktaş
Aslıhan Tokat
Emre Çağlar
Meriç Dağlı
Pınar Şimşek
Yavuz Paksoy


Son Güncelleme:
30/01/2015 - 02:00