Erasmus Yoğun Programları çerçevesinde, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü yüksek lisans programı, Eindhoven Teknik Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü yüksek lisans programı ve Luca/Sint Lukas Brüksel Sosyal Tasarım yüksek lisans programı ortaklığıyla yürütülen "Ritüellerin Devinimi" başlıklı projenin sonuçları, 10-13 Nisan 2013 tarihleri arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nde sergilenecektir. Sergininaçılış kokteyli 10 Nisan 2013 Çarşamba günü saat 16:00'dagerçekleşecektir.

ODTÜ'den 14 öğrenci ve 3 öğretim elemanı, Eindhoven Teknik Üniversitesi'nden 7 öğrenci ve 3 öğretim elemanı ve Luca/Sint Lukas Brüksel'den de 3 öğrenci ve 1 öğretim elemanının katılımıyla, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde, 1-14 Nisan 2013 tarihleri arasında düzenlenen bir atölye çalışmasının sonucu olarak, 5 gruba ayrılan öğrencilerin ürettikleri 5 ayrı proje sergilenecektir.

Bu projeyle amaçlanan, Avrupa Birliği Erasmus Yoğun Programları çerçevesinde farklı toplumların kültürel boyutları bağlamında kültürel ritüelleri tasarım çerçevesinde yorumlamaktır. Sürekli devinen ve kendini farklılıkların ve benzerliklerin karşılaşmasından üreten bir dinamik olarak ele alınan "kültür" olgusunu temel alan bu projede, modern yaşamın normlarıyla da sürekli dönüşmekte ve değişmekte olan, gündelik yaşamda önemli bir yer tutan ve modern yaşamın getirdikleriyle de kendi kendine oluşmuş ritüellere odaklanılmıştır. Başka bir deyişle bu çalışmada sadece ritüel deyince akla gelen geleneksel yapılara odaklanmaktan kaçınılmıştır. Bu doğrultuda atölye çalışmasının temelini oluşturan dinamik kültür kavrayışı nedeniyle ritüellere zamanda donmuş yapılar olarak odaklanmak yerine bunların modern yaşamın içinde nasıl değişmiş olduğuna ve aynı şekilde kendiliğinden oluşmuş ritüel özellikleri taşıyan yapılara da yoğunlaşılmıştır. Ayrıca, bu çalışmaya temel oluşturan dinamik kültür kavrayışımız, sosyoloji ve antropoloji literatürlerinde yenilerde izlenen bir yaklaşımdır.

Modern yaşamın mevcut dinamikleri içerisinde, kimliği ve farklılıkları ifade etmeye ve sürdürmeye katkıda bulunacak bileşenlerin ve boyutların giderek azaldığı ve kimlik politikalarının yoğun olarak her düzeyde tartışmayla ve deneyimle gündemde olduğu günümüzde, farklı toplumlardan, kültürlerden gelen ve farklı eğitim ve akademik bakış açıları da olan üç farklı grubun emeğiyle ortaya çıkan bu çalışmanın önemi tartışılmaz bir biçimde ortadadır. Bu noktada bu projenin çok önemli bir diğer boyutu da şudur; bu atölye çalışması sadece yukarıda adı geçen okullardan yani sadece Hollanda, Belçika ve Türkiye'den öğrencileri kapsamamaktadır. Grubun içinde Ürdün'den, Irak'tan, İran'dan ve Ekvator'dan da öğrenciler bulunmaktadır; dolayısıyla bu çalışma, ortak noktanın okullardan, tasarım disiplininden ve bu atölye çalışmasından oluştuğu çok kültürlü bir proje çalışmasıdır.

ID 501 Advanced Project Development dersi kapsamında

Figen Işık (ODTÜ), Burcu Derer Omay (ODTÜ), Yekta Bakırlıoğlu (ODTÜ)

Erasmus IP Ortakları

Johanna Kint (TU/e), Oscar Tomico (TU/e), Chet Bangaru (TU/e), Inge Frewerda (LUCA/Sint Lukas Brussels)


Son Güncelleme:
11/11/2022 - 14:59