ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü olarak 10-12 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceğimiz Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı 2014 kapsamında deneyimli eğitimci ve tasarımcılar tarafından 3 adet çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaylar hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Çalıştaylarda yer almak için katılımcıların konferansa kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Konferansa kayıt için gerekli bilgiye ve kayıt formuna http://utak.id.metu.edu.tr/kayit/ adresinden ulaşabilirsiniz. Ankara dışından gelecek katılımcılar konaklama konusunda yine aynı adresten bilgi alabilirler. Sorularınızı utak@metu.edu.tr adresinden bize iletebilirsiniz.

Marka Kimliği – Tasarım İlişkisi ve Analizi Çalıştayı

Düzenleyen: Cengizhan Bilgin, Aslı Yorulmazel, Görkem Erdoğan, Sadık Gelirli; Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, Endüstriyel Tasarım Ekibi

Süre: İki çalıştay günü (10-11 Eylül)

Katılımcı profili: İlgili tüm bölümlerden lisans ve yüksek lisans öğrencileri

Çalıştay, katılımcıları görsel marka algısı analiz yöntemleri konusunda bilgilendirmeyi ve marka-tasarım ilişkisi konusunda otomotiv alanında bir uygulama gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla çeşitli otomotiv markaları hem ürünleri hem de marka kimliği bazında analiz edilecek ve bulgular infografik olarak ortaya koyulacaktır. Marka değeri, marka imajı, markanın ürünlerinin sergilediği karakterler, ürün ailesi dili, markanın yarattığı algı, kurgulanan semantik anlam, çalıştayda üzerinde durulacak konulardır.

Endüstri Ürünleri Tasarımı Alanında Temel Tasarım Dersine Özgü Bir Yöntem: "SALT İşlev"

Düzenleyen: Doç. Dr. Hümanur Bağlı, Araş. Gör. Koray Gelmez; İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Süre: Bir çalıştay günü (10 Eylül)

Katılımcı profili: En geç 2. sınıfı tamamlamış endüstri ürünleri tasarımı öğrencileri

Temel tasarım eğitiminin, köken itibarı ile sanat eğitimiyle ortaklıkları bulunmaktadır. Ancak, işlev kavramı Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitiminin temel bileşenlerinden olduğundan Temel Tasarım dersinin bu bölümlerde özelleşmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, soyut düşünme yetilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği Temel Tasarım dersi kapsamında, işlev kavramının işlevsel nesneden ve kullanıcı olarak özneden bağımsız olarak ele alınması önem kazanmaktadır.

Bu çalıştayın amaçları şunlardır: Öğrencilerin işlev kavramı konusunda nesneden bağımsız ve soyut olarak düşünebilmeleri; farklı malzemelerle çalışmanın getirdiği deneysellik yetisinin kazandırılması; konu sınırlamasının o kavramın özüne inip farklı bakış açılarından geliştirilerek çeşitli ve özgün yorumlara fırsat vermesi; birebir ölçekte üç boyutlu düzenekler yaratarak özne-nesne ilişkisinin önyargısız ve dolaysız olarak yaşanabilmesinin sağlanması.

Oyun Tasarımı Çalıştayı

Düzenleyen: Hakan Diniz, Merve Bayram; Studio HDD

Süre: Bir çalıştay günü (11 Eylül)

Katılımcı profili: Tasarım lisans veya yüksek lisans öğrencileri veya mezunları

Bir aktivite olarak oyun sanayileşen toplumlarda halen "çocuk meşgalesi" olarak görülmekteyken günümüzde -özellikle teknolojinin hayatımıza entegre ettiği uygulamalar yardımıyla- bunun her yaş grubunu kapsayan bir davranış biçimine dönüştüğünü görüyoruz. Hizmet tasarımı, deneyim tasarımı ve etkileşim tasarımı gibi alanların oyun ve oyun öğelerinden çokça faydalandığı bir dönemde "oyun ve oyuncak tasarımı" da yükselen bir değer olarak karşımıza çıkıyor.

Çalıştayın hedefi katılımcılara oyun ve oyuncak tasarımının temel prensiplerini tanıtmak, oyun tasarımı sürecini açıklamak ve geleneksel ürün tasarımı süreçlerine entegre edilebilecek oyun tasarımı yöntemlerini aktarmaktır.


Son Güncelleme:
11/11/2022 - 14:01