Dr. Öğr. Üyesi Damla Tönük


E-Mail: dtonuk@metu.edu.tr

Telefon: +90 312 210 2242

Oda: 41


 

Özgeçmiş
Damla TONUK lisans ve yüksek lisans derecelerini ODTU Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden, doktora derecesini de Lancaster University, İngiltere, Sosyoloji bölümünde tamamladı. Akademik görüşü maddi kültür, kültürel çalışmalar ve bilim ve teknoloji çalışmaları literatüründen beslenmektedir. Bu geniş prespektifte, sosyal, kültürel ve teknik bileşenleri ile günlük hayattaki nesne ve malzemelerim her biri potansiyelli çalışma odakları teşkil eder. Tonuk genel olarak malzemeler ve özellikle plastik ve biyoplastikler üzerine yayınlar yapmıştır. Sanal gerçeklik, okul çantaları, toplumsal cinsiyet üzerine tezlerde danışmanlık yapmakta, ve mimarlık tarihinden biyomateryellere farklı konularda araştırma projelerine dahil olmuştur. ODTU, Endustriyel Tasarım Bölümü'nde Dr. Öğr. Üy. Olarak görev yapmakta ve DRS-OPENSIG'in yürütücülüğünü yapmaktadır.

Son Güncelleme:
23/11/2022 - 00:56